Parašyta moterų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parašyta moterų
Publication Data:
Vilnius : Alma littera, 2001.
Pages:
853 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
I. Žodis pradžiai — Nuo raganų iki poečių — Viltinga XX amžiaus anga — Žemaitė — Gabrielė Petkevičaitė-Bitė — Lazdynų Pelėda: rašytojos seserys — Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana — Ona Pleirytė-Vaidilutė — Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė — Nepriklausomybės laikas — Salomėja Nėris — Ieva Simonaitytė — Petronėlė Orintaitė — Nelė Mazalaitė — II. Klausimai, kurių neįmanoma apeiti. Julios Kristevos trikdantis diskursas. Trys prozos tekstai, keturi moterų likimai — Perlaužta. Dalia Grinkevičiūtė: ugnis maiše. Smiltis: benamė tremtinė. Diana Glemžaitė: tarp laiško ir eilėraščio. Onutė Alksnytė-Garbštienė: dienoraščio teisybė. Išsilaikiusios ir išlaikiusios. Perskyra: Marija Gimbutienė — Įsirašančios. Birutė Pūkelevičiūtė. Liūnė Sutema. Janina Degutytė. Judita Vaičiūnaitė. Onė Baliukonė: rizikuojantis raštas ir balsas. Nijolė Miliauskaitė: tarp daiktų aiškumo ir sielos labirinto. Gražina Cieškaitė: tragiškasis moteriškumo aspektas. Trys moterų tekstai apie Kasandrą. Dvi Antigonės. Perskyra: Monika — Likiminės sankirtos tekstuose.Egzodo augintinės. Kelio ieškančios savo žemėje. Žodžių punktyrai. Žodis, kuris pritraukia. Moterų eilėraščiai-maldos. Negalia kaip kūrybos galia. Perskyra: Beatričė — Prozos dominantės. Birutė Baltrušaitytė: dokumentuota ir pajausta. Bitė Vilimaitė. Vanda Juknaitė: motinystės įdubos. Jurga Ivanauskaitė: provokuojanti. Dalia Urnevičiūtė. Emos Mikulėnaitės „Ona“: teksto skaitymas po Alberto Zalatoriaus. Vidmantė Jasukaitytė: tarp emocinio eilėraščio ir likimo baladės. Jolita Skablauskaitė: tikrovė, kuri nebėra pakankama. Birutė. Jonuškaitė: papasakoti moterų likimus. Renata Šerelytė: nauja išėjimo knyga. Vytautė Žilinskaitė: kaip pažiūrėsi. Perskyra: Eugenija Šimkūnaitė. Raiškos galimybių ieškojimai. Perskyra; Kazė — Moters romanas: literatūroje ir laisvojoje rinkoje. Likimų moterys. Feministinė kelionė. Prancūziškas romanas? Atskaitos taškas. Romanas kaip gyvenimo pasakojimas — Pabaigai: „kultūros davatkos“ — Pavardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga − tai lietuvių moterų literatūros istorija, suskirstyta į dvi dalis − iki 1940 m. ir 1940−2000 m. Joje žymios lietuvių literatūrologės V. Daujotytės- Pakerienės naujas įdėmus žvilgsnis į didžiųjų praeities ir dabarties moterų − Žemaitės, Šatrijos Raganos, Salomėjos Nėries, Liūnės Sutemos, Juditos Vaičiūnaitės, Birutės Baltrušaitytės − ir daugybės kitų poečių ir prozininkių kūrybą. „Parašyta moterų“, vadinasi, parašyta ir kalba, atitinkančia moters pasaulio supratimą, vertinimą, raišką“, − sako autorė. Moterų rašymas nėra priešingas vyrų kūrybai, tiesiog jis kitoks. Čia neapeitina ir jausmų, emocijų istorija.Reikšminiai žodžiai: Feminizmas; Fenomenologija; Moteriškas rašymas; Lietuvos moterų literatūra; Feminism; Phaenomenology; Feminine writing; Lithuanian women's literature.

ENThis book is the history of Lithuanian female literature divided into two parts – before 1940 and 1940–2000. It presents an intent opinion of the famous literary scientist V. Daujotytė- Pakerienė on works by the great woman of the past and the present, i.e. Žemaitė, Šatrija Ragana, Salomėja Nėris, Liūnė Sutema, Judita Vaičiūnaitė, Birutė Baltrušaitytė and many other female poets and novelists. According to the author, “Written by women” mean written in a language corresponding to the women’s world perception, evaluation and expression. Writings by women do not oppose to men’s creations, they are just different. It also includes history of feelings and emotions.

ISBN:
9955081120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39739
Updated:
2013-05-01 16:20:42
Metrics:
Views: 531
Export: