Dzieje literatury litewskiej. T. 2, 1918-2000

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Dzieje literatury litewskiej. T. 2, 1918-2000
Publication Data:
Warszawa : "Ex Libris" - Galeria Polskiej Książki, 2003.
Pages:
188 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Išeivijos literatūra; Kūrybiniai portretai; Literatūros istorija; History of literature.
Contents:
Przedmowa — Literatura dwudziestolecia międzywojennego — Ogólna charakterystyka okresu — Kontynuacje tradycji epickich (Vaižgantas, V. Krėvė, A.Vienuolis i in.) — W kręgu symbolizmu (J. Baltrušaitis, F. Kirša, V. Mykolaitis-Putinas, B. Sruoga i in.) — Barwy litewskiej awangardy (K. Binkis, J. Tysliava, S. Šemerys, J. Žengė, J. Savickis i in.) — Kierunki rozwoju prozy. Powieść środowiskowa i realistyczna; tendencje modernistyczne (P. Cvirka, K. Boruta, J. Marcinkevičius, I. Simonaitytė, A. Vaičiulaitis, I. Šeinius i in.) — Nurty poetyckie. Neoromantyzm narodowy. Indywidualności twórcze (S. Nėris, A. Miškinis, J. Aistis, H. Radauskas, B. Brazdžionis i in.) — Literatura w latach 1940-1956. Zniewolone i walczące dusze — Literatura po roku 1956 — Pierwsze próby przezwyciężenia socrealizmu (J. Baltušis, J. Avyžius, V. Sirijos Gira, M. Sluckis, E. Mieželaitis i in.) — Zróżnicowanie gatunkowe i stylistyczne współczesnej literatury — Twórczość poetycka (Warianty liryzmu. Odnowa języka oraz idei. Wśród znaków kultury) — Rozwój form narracyjnych (Ku epice intelektualnej. Tendencje nowatorskie. Proza wiejska. Powieść historyczna. Ironia i satyra) — Twórczość dramatyczna — Przegląd literatury emigracyjnej — Bibliografia — Indeks nazwisk.
Keywords:
LT
Išeivijos literatūra / Exodus literature; Kūrybiškumas / Creativity; Literatūros mokslas.
EN
History of literature.
ISBN:
8389351064
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24627
Updated:
2020-12-29 21:14:19
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: