Lyčių stereotipų paneigimas Liūnės Janušytės romane "Korektūros klaida"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių stereotipų paneigimas Liūnės Janušytės romane "Korektūros klaida"
Alternative Title:
Denial of gender stereotypes in the novel by Liūne Janušyte "The mistake of proof"
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 2, p. 62-68
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi lyčių stereotipai Liūnės Janušytės romane Korektūros klaida (1938). Stereotipų sklaidai pasitelkiama feministinė kritika. Straipsnio tikslas – atskleisti, kaip rašytoja bando neigti tradicinius socialinius lyčių vaidmenis, schematizuotas pažiūras į lytį. Akcentuojama, kad romane paneigiamas moters tapatinimas su pasyvumu, nuolankumu. „Vyriškumas ir „moteriškumas“ romano erdvėje tarsi nebetenka prasmės: moteris čia vaizduojama ne šeimoje, o aktyviai dalyvaujanti viešame gyvenime. Išvadose teigiama, kad Janušaitytės romane Korektūros klaida išryškėja kiek kitokios lyčių stereotipų tendencijos: pagrindinę binarinę opoziciją sudaranti pora „aktyvus vyras/pasyvi moteris“ sukeičiama vietomis. Tai lemia ir kitų stereotipų pokyčius: moters lytiškumas, kaip įprasta, nėra pabrėžiamas jos tobulo kūno, gražios išvaizdos demonstravimu; moteriai meilė – tik egzotiškas nuotykis, žaidimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lyčių stereotipai; Vyriškumas; Moteriškumas; Feministinė kritika; Šaržai; Ironija; Gender stereotypes; Masculinity; Femininity; Feminist criticism; Caricature; Irony.

ENThis article deals with gender stereotypes in Liūnė Janušytė’s novel “The Proofreading Mistake” (1938). Feminist critique is used to help dispel the stereotype. The aim of the article is to show how the writer tries to deny the traditional social roles of the sexes, the schematised attitude towards sex. It is stressed that the novel denies the equation of women with passiveness and obedience. The concepts of "masculinity" and "femininity" seem to lose their meaning in the space of the novel: women are depicted not just in the family, but actively participating in public life. The article draws the conclusion that in Janušytė’s novel “The Proofreading Mistake”, somewhat different tendencies of gender stereotypes appear: the standard main binary opposition in couples of “active man/passive woman” changes places. This occasions changes to other stereotypes as well: the woman's sexuality is not stressed, as is otherwise the custom, by the highlighting her perfect body and beautiful appearance; for the woman, love is only an exotic adventure, a game.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5129
Updated:
2020-03-05 19:14:41
Metrics:
Views: 94    Downloads: 47
Export: