Laužant tabu : Jurgos Ivanauskaitės romano "Ragana ir lietus" ir Jaceko Bocheńskio romano "Tabu" paralelės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laužant tabu: Jurgos Ivanauskaitės romano "Ragana ir lietus" ir Jaceko Bocheńskio romano "Tabu" paralelės
Alternative Title:
Destroying taboos. Parallels between Jurga Ivanauskaitė's novel 'The Witch and the rain' and Jacek Bocheński's novel 'Taboo'
In the Journal:
Krantai. 2013, Nr. 3, p. 66-70
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jacek Bochenski; Jurga Ivanauskaitė; Kultūriniai stereotipai; Kūniškumas; Moters lytis; Romanas; Saviraiškos laisvė; Savivoka; Seksualumas; Tabu; Tabu motyvai; Corporeality; Cultural stereotypes; Female gender; Freedom of expression; Jacek Bochenski; Jurga Įvanauskaitė; Novel; Self-awareness; Sexuality; Taboo; Taboo motifs.
Keywords:
LT
Kultūriniai stereotipai; Moters lytis; Proza / Prose; Savivoka; Seksualumas; Tabu; Tabu motyvai; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTFilologė Agnė Jočytė lygina Jurgos Ivanauskaitės romaną „Ragana ir lietus“ bei Jaceko Bocheńskio romaną „Tabu“, pasižyminčius neeiliniu tapatumu, ypač gerai reiškiamu per tabu motyvus. Romanas „Tabu“ leidžia teigti, kad tai ypač opus visuomenėje egzistuojantis reiškinys, vienaip ar kitaip paveikiantis individą, jo savivoką, būties refleksiją, požiūri į realybę. Romanuose siekta atskleisti tabu reiškinio refleksiją, išryškinant destruktyvų tabu poveikį individui. Per siužetinę romanų plėtotę bandoma pažvelgti į dabartinių realijų kontekste egzistuojančių tabu normų sklaidą, prozos kūriniuose įžvelgiant tuos gausius draudimų motyvus, kurie nėra praradę aktualumo šiandien. Ypatingas dėmesys yra skiriamas moters lyčiai. Tabu motyvai romanuose aptinkami ir atvirai demonstruojamose savižudiškose scenose, mirties refleksijose. Romanuose taip pat gvildenama kūniškumo, seksualinio ryšio problematika, ne mažiau aktualus yra meilės jausmo raiškos dorovingumas, perteikiamas per dvasinį-metafizinį išgyvenimą ir supriešinamas su kūniškąja raiška. Romanuose taip pat vaizduojamas visuomenėje egzistuojančių tradicijų, susidariusių stereotipų, kultūrinių draudimų destrukcinis poveikis individo savivokai ir saviraiškos laisvei. [Iš leidinio]

ENThe philologist Agnė Jočytė compares Jurga Ivanauskaitė's novel "The Witch and the Rain" and Jacek Bocheński's novel "Taboo", which are marked by unusual similarities, expressed especially well through the depiction of taboo motifs. This allows him to claim that it is an especially painful phenomenon in society, which in one way or another affects an individual, his self-awareness, his reflection of existence, and his view on reality. In the novels, the authors seek to reveal the reflection of the taboo phenomenon, highlighting its destructive impact on the individual. Through the development of the plot, an attempt is made to look at the spread of taboo norms existing in the context of present realia, finding in the writing abundant motifs of prohibitions which have not lost their relevance in today 's context. Special attention is paid to the female gender. Taboo motifs in the novels can also be found in an explicit demonstration of suicide scenes, in the reflection of death. There is also an attempt in the novels to analyse problems of corporeality and sexual connection, and no less relevant is the morality of the expression of love, which is conveyed through spiritual-metaphysical experience, and contrasted with corporeal expression. The novels also depict the destructive impact of traditions existing in society, stereotypes and cultural prohibitions on the self-awareness of the individual and his freedom of expression. [From the publication]

ISSN:
0235-6384
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52733
Updated:
2020-09-23 14:00:17
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: