Šiuolaikinio moterų romano lietuviškos transformacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinio moterų romano lietuviškos transformacijos
Alternative Title:
Lithuanian transformations of a contemporary feministic novel
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2004, Nr. 1, p. 180-189
Keywords:
LT
Plungė; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - apžvelgti šiuolaikinio lietuvių moterų romano transformacijų tendencijas, specifinį moterų rašytojų kuriamą prasmių lauką, stilistikos ir temų įvairovę. Pavadinime vartojama definicija "moterų romanas" yra sinonimiška moterų literatūrai, todėl išlaiko tą patį galimą termino dvilypumą - adresato ir adresanto - taip apibūdinami ir moterų rašyti, ir moterims skirti kūriniai. Taip akcentuojamos moterų literatūros skirtys - tai problematika bei moralinio ir intelektinio jautrumo tipu išsiskirianti literatūra, besiskirianti nuo vyrų autorių kūriamų tekstų. Pabrėžiama autorės lytis, kaip teksto dekodavimą nulemiantis faktorius. Nagrinėjama medžiaga labai įvairi. 2002-2004 m. moterų romanai skiriasi: apimtimi, stilistika ir t.t. Svarbu pastebėti ir tai, kad į bendrą lauką patenka ir įdomūs romaniniai debiutai (V. Blažytė, U. Radzevičiūtė), ir rašytojos plunksną mėginančių kūrėjų tekstai (U. Barauskaitė, I. Žekevičiūtė), ir jau ne pirmą romaną išleidusios autorės (J. Ivanauskaitė, J. Skablauskaitė, V. Jasiukaitytė, R. Šerelytė). "Geras" moteriškas romanas yra tarsi kvepalai. Pirmoji nata - kažkas lengvo, modernaus, truputį komiško. Įdomus feministinei analizei yra romanas, kuriame rašytoja geba atsispirti moteriai primestiems vyriškiems stereotipamas. Tai yra pavykusi transformacija nuo "kvepalų" iki reprezentatyvaus identiteto literatūroje žnklų, nuo moteriškai trivialaus iki savita rašymo maniera sukurto moters savivoką, jos pasaulio vertinimą atspindinčio teksto, kuriame "moteris nebėra pasislėpusi", o atrandanti savo "moters istoriją".Reikšminiai žodžiai: Moterų romanas; Akultūrizacija.

ENThe aim of the paper is to overview transformation tendencies of a contemporary feministic novel and to analyse their peculiarities. The author of the paper focuses on texts written by women as a cultural phenomenon of transformations, means of moral and self-awareness realisation, which lead to effective cultural adaptation. The paper concentrates on three possible cross-sections of transformations - genre development, value development, and the changing addressee in the process of communication. The main stress is laid on the novel, which reflects the ongoing processes in society and witness changes in it as it records the expression of conventions, the state of mind of people and follows the trend of a particular time. It is maintained that a certain multicultural space with flamboyant characters of different social strata is created in novels written by women. Simultaneously, some recurring and marketable themes are pointfully compiled. A changed stylistics - fragmentation, broken plot, slang, details intensifying a recognizable effect as a form of transformations are discussed in the paper. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2259
Updated:
2020-03-05 13:35:06
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: