Čiurlionių "Nebaigtoji": meno ir gyvenimo sintezės grimasos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlionių "Nebaigtoji": meno ir gyvenimo sintezės grimasos
Alternative Title:
Unfinished opera by the Čiurlionises: grimaces of a synthesis of art and life
Keywords:
LT
Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche); Richard Wagner; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, kuris parengtas stažuojant Jogailaičių universitete (Krokuvoje), remiant Lietuvos mokslo tarybai, aptariama vienintelio Čiurlionių operos projekto „Jūratė" kilmė, bandoma rekonstruoti jos siužetą ir visumos koncepciją, pasitelkus Vidurio ir Rytų Europos kontekstą: kaip panašios fabulos vystėsi ir kaip jos buvo realizuotos romantinėse operose. Tragiškas „Jūratės" finalas (Kastytis nubaudžiamas panašiai kaip Prometėjas) ir galima muzikos, kilusios de profundis, apoteozė jame (žvejas aprauda žuvusią Baltijos karalienę tarytum Orfėjas), leidžia pritraukti keletą ryškesnių XIX a. pab. kultūros tekstų - „Gesamtkunstwerk" koncepcijos įgyvendinimą Wagnerio tetralogijoje „Nybelungo žiedas" bei meno ir gyvenimo sintezės idėją, iškeltą Nietzsche's studijoje „Tragedijos gimimas iš muzikos dvasios". Kadangi „Jūratės" operos kūrimas pinasi su jos siužeto parafrazėmis asmeniniame Čiurlioniu bendravime, mėginama nusakyti maksimaliai idealistinio siekio pakylėti gyvenimą iki meno paradoksalumą, išryškinti tragiškąjį jo aspektą. Šis reiškinys regimas socialinių, meninių XIX-XX a. sandūros utopijų horizonte. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Opera „Jūratė"; Romantinė opera; Siužetas; Richard Wagner; Frydrichas Nyčė (Friedrich Nietzsche); Čiurlionises' project Jūratė; Romantic opera; Versions of the plot; Richard Wagner; Gesamtkunstwerk.

ENArticle, prepared during an internship at the Jagiellonian University, Cracow (Research Council of Lithuania Support) presents the genesis of the only operatic project by the Čiurlionises (the composer and his wife Sofija), "Jūratė"; it gives an essay of the reconstruction of its plot, the conception of the whole work of art in the context of relative fables, and its realizations in the Romantic operas of Central and East Europe. The tragic finale of the opera (Kastytis' punishment is similar to that of Prometheus) and the possible apotheosis of music that originated as de profundis in it (he is lamenting over the dead Jūratė as Orpheus), enables us to refer to the realization of Wagnerian "Gesamtkunstwerk" in his tetralogy "The Ring of the Nibelungs" and to the art and life synthesis idea in the study "The Birth of Tragedy Out of the Spirit of Music" by Friedrich Nietzsche. As the joint composing of the opera "Jūratė" intertwines with the paraphrases of its plot in the personal communication of the couple, this article also discusses the paradox of this maximum idealistic attempt to raise life to art and distinguishes its tragic aspect. This phenomenon is reviewed in the context of social, artistic utopias at the turn of the 19th century. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51430
Updated:
2022-01-12 16:38:23
Metrics:
Views: 49
Export: