XIX amžiaus lietuviškųjų periodinių leidinių publikacijos : "Lietuvos bibliografijos" C serijos leidinių apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX amžiaus lietuviškųjų periodinių leidinių publikacijos: "Lietuvos bibliografijos" C serijos leidinių apžvalga
Alternative Title:
Publications in 19th century Lithuanian periodicals: review of publications registered in "Bibliography of Lithuania, series C"
In the Journal:
Bibliografija. 2009, 2007, p. 74-81
Keywords:
LT
19 amžius; Kultūra / Culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - apibūdinti lietuviškosios periodinės spaudos vietą XIX amžiaus lietuvių visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, pateikti jos paplitimo geografinį žemėlapį ir publikacijų statistinę analizę, aptarti bibliografijos metraščių rengimo eigą ir grožinės literatūros, ypač poezijos, vietą lietuviškoje periodinėje spaudoje. XIX a. lietuviškosios periodinės spaudos publikacijos aprašytos devyniuose retrospektyvinės analizinės „Lietuvos bibliografijos“ C serijos leidiniuose. 2006 m. pasirodęs 1897-iesiems skirtas bibliografijos metraštis užbaigė XIX a. lietuviškosios periodinės spaudos publikacijų bibliografinę apskaitą. 1832-1897 m. lietuviškosios periodikos straipsnius bibliografavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1898-1900 m. - Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. 1832-1890 metų lietuviškosios periodikos publikacijas apimantis leidinys išėjo 2004 m 1897-ųjų metų publikacijoms skirtas leidinys yra parengtas naujai - Nacionalinės spaudos bibliografijos elektroninės duomenų bazės pagrindu. Skaitmeninti bibliografiniai įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banke, kuris laiduoja visuotinę prieigą ir integraciją į bendrą kultūros paveldo skaitmeninę informacinę erdvę. „Lietuvos bibliografijoje“ aprašomi straipsniai iš laikraščių ir žurnalų, biuletenių ir tęstinių leidinių, knygų recenzijos, grožinės literatūros kūriniai ir kitos publikacijos, skirtos Mažosios Lietuvos, Didžiosios Lietuvos ir išeivijos lietuviams. Iš viso 9 metraščiuose suregistruota per 38000 publikacijų iš 76 pavadinimų lietuviškų periodinių leidinių.Reikšminiai žodžiai: Periodinė spauda; Literatūra; Kultūros paveldas; Mažoji Lietuva; Periodical press; Bibliography; Literature; Culture heritage; Minor Lithuania; Lietuvos bibliografija; Spaudos paveldas; Bibliography of Lithuania; Press heritage.

EN19th century periodical press is registered in nine volumes o f Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos ("The Bibliography o f Lithuania. Series C. Publications o f Lithuanian Periodicals"). Under the programme for compiling retrospective bibliography o f national periodicals, Martynas Mažvydas National Library o f Lithuania was in charge o f the period 1832-1897, and 1898-1900 was the responsibility o f the Library o f Lithuanian Academy o f Sciences. The compilers o f the volume comprising periodicals from 1897 followed a new approach: bibliographic records were uploaded into the National Bibliographical Data Bank. Thus universal access to them and integration into the single digital environment o f the cultural heritage was ensured. The series includes articles from newspapers and magazines, bulletins and serial publications, book reviews, fiction, and other publications for Lithuanians in Lithuania Minor, Lithuania Major, and Lithuanian emigrants. Lithuanian periodical publications have specific features caused by history, culture, law system, traditions, etc. o f different regions. It is especially true when it comes to periodical press o f Lithuania Minor: even the writing system that was used there created difficulties for bibliographers. The article attempts to provide a geographical layout of publication occurrences and statistical analysis o f publications, discusses the role o f the 19th century in the history o f the national periodical press, and describes characteristic features o f the compilation process. [From the publication]

ISSN:
1392-1991.
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20783
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 23
Export: