Mokslininkių karjera tiksliuosiuose moksluose ir šeima : pasirinkimas ar dermė?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslininkių karjera tiksliuosiuose moksluose ir šeima: pasirinkimas ar dermė?
Alternative Title:
Women’s careers in science and the family: choice or compatibility?
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 21, p. 192-207
Keywords:
LT
moterys moksle; šeimos ir karjeros derinimas..
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant teisės aktus, statistikos duomenis bei literatūros šaltinius, išryškinamas moterų trūkumas tiksliuosiuose moksluose, ypač aukštose akademinėse pozicijose. Remiantis kokybinio tyrimo "Moterų tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose karjera" respondentų atsakymų turinio analize apie šeimos ir mokslinės veiklos derinimą, iškeliamos kliūtys moterų mokslinėje karjeroje. Nei respondentės moterys, nei vyrai nemanė, kad moterys moksle būtų kaip nors diskriminuojamos, tačiau teigė, kad moterų karjerai labiausiai trukdo šeimos pareigos, kurias jie priskiria tik moterims. Apibendrinant analizę, daroma išvada, kad tiksliųjų mokslų mokslininkėms šeimos pareigos sudaro kliūtis trijuose lygmenyse: makro (visuomenės), mezo (mokslo sistemos) ir mikro (pačių mokslininkų). Makrolygmeniu pagrindinės kliūtys - visuomenėje vyraujantys lyčių stereotipai, vaiko priežiūros institucijų stoka ir nelankstumas bei mechanizmo, skatinančio tėvą imti vaiko priežiūros atostogas, nebuvimas. Mezolygmeniu - mokslinės produkcijos vertinimas per tam tikrą laikotarpį, iš kurio nėra eliminuojamos vaiko priežiūros atostogos; grįžusių iš vaiko priežiūros atostogų tėvų skatinimo nebuvimas; mažesnės galimybės pasinaudoti "jaunojo mokslininko" statusu to iš tėvų, kuris ima vaiko priežiūros atostogas. Mikrolygmeniu - pačių tiksliųjų mokslų mokslininkų ir mokslininkių vadovavimasis lyčių stereotipais, kurie galbūt kyla iš visuomenės pokyčių nesuvokimo. [Iš leidinio]

ENThe need of higher participation of women in science is discussed. At the same time, statistical results show that there is little increase of women’s participation, especially high positions. Results of qualitative survey “Women’s careers in science and high technology” are analysed from the perspective of reconciliation of scientific career and family obligations in Lithuania. The content analysis of the stories of respondents shows that women scientists deny discrimination in research environment. But at the same time they notice unequal conditions for women and men making career in science due to family obligations. They recognize that women become ahead of men during the breaks for child care. They also notice that there are some structural barriers connected with evaluation of certain scientific periods, if these periods coincide with child care leaves. But researchers in science regard family duties as purely female. Therefore they do not see any discrimination. But at the same they are in favour of promotion of women after child-care leave, without including these leaves into periods of evaluation of scientific production, and offering special grants, scholarships, training, etc. Based on the results of research, the author indicates obstacles for women’s careers in science on three levels. On macro (state) level – patriarchal attitudes towards gender roles of the society, and lack of child-care facilities. On mezzo (system of science) level – structural barriers, connected with evaluation of researcher for certain period, if this period involves child-care leave. On micro (researcher’s) level – patriarchal attitudes towards gender roles of researchers themselves. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14846
Updated:
2018-12-17 12:13:34
Metrics:
Views: 11    Downloads: 9
Export: