Lytiškumo formavimasis ir kultūrinė aplinka : mokinių požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lytiškumo formavimasis ir kultūrinė aplinka: mokinių požiūris
Alternative Title:
Self-formation of femininity and masculinity and cultural environment: students’ view
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2011, t. 26, p. 22-34
Keywords:
LT
Lytinis ugdymas / Sex education; Mokykla / School; Socialinės teisės / Social rights; Socialinis ugdymas / Social education; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas mokinių lytiškumo formavimasis ir aplinkos įtaka jam. Remiantis kokybinio tyrimo "Tapatumas, kultūrinė transmisija ir švietimas" rezultatais parodoma, kad lytiškumas ir lytiškumo samprata formuojasi šeimoje tėvų ir senelių elgesio pavyzdžiu. Mokykla, draugai, internetas, žiniasklaida suteikia žinių lytiškumo sampratai pagrįsti ar modifikuoti. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad mokykloje vaikai ugdomi neutraliai lyties požiūriu, jie nejaučia, kad būtų įdiegta Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. Mokiniai mano, kad mūsų visuomenėje beveik pasiekta lyčių lygybė, ir tiki, kad ateityje ji bus pasiekta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lytiškumas; Lytiškumo ugdymas; šeima; Mokykla; Lyčių lygybė; Femininity; Masculinity; Family; Gender education; Secondary school.

ENSelf-formation of femininity and masculinity of secondary school students and influence of cultural environment to it is being analysed. On the basis of the results of the qualitative study "Identity, cultural transmission, and education" it is shown that femininity and masculinity are being formed in the family basing on the examples of parents (and grandparents). School, friends, the internet and the mass media make secondary influence, mainly providing with information and knowledge which serve as a basis for understanding or modification of gender identity. Education in secondary school is gender-neutral, and results of the research do not give any clue about implementation of the program "Preparation for a family and gender education" to the curriculum. Narratives of the students give too ideal picture of their attitudes towards gender equality which causes some doubts about deepness of understanding gender. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28759
Updated:
2018-12-17 12:57:58
Metrics:
Views: 53    Downloads: 23
Export: