Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje: moterų ir vyrų padėties aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje: moterų ir vyrų padėties aspektai
Alternative Title:
Changes in the Job Market in Lithuania: Aspects Concerning the Status of Men and Women
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 4, p. 46-54
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo rinka / Labour market; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Karjera / Career; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojama darbo rinkos pokyčių įtaka moterų ir vyrų padėčiai Lietuvoje. Aptariamos priežastys, teikiančios specifiškumo moterų ir vyrų padėčiai darbo rinkoje: patriarchalinis modelis, formuojantis stereotipinius lyčių skirtumus, darbo rinkos segregacija bei diskriminacijos atvejai, su kuriais susiduria moterys įėjimo į darbo rinką fazėje, dirbdamos ir išeidamos iš darbo. Remiantis sociologų ir kitų autorių mintimis, aiškinamas moterų ir vyrų padėties Lietuvos visuomenėje vertinimas, požiūrio į moteris darbo rinkoje kaita, moterų indėlis į bendrąjį nacionalinį produktą bei konkurencingumo galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Moterų ir vyrų lygios galimybės; Darbo pasidalijimas tarp lyčių; Lyties vaidmuo; Diskriminacija; Karjeros mobilumas; Profesinė karjera; Labour market; Equal gender opportunities; Gender division in labour market; Gender roles; Discrimination; Mobility of carrier; Professional career.

ENThe influence of changes in the job market on the status of men and women in Lithuanian is analysed in this work. The reasons, providing a specific character to the status of men and women in the job market are discussed, including: the patriarchal model, forming stereotypical gender differences job market segregation and cases of discrimination, which women entering the work force, working and leaving work come up against. The evaluation of the status of men and women in Lithuanian society, change in the view towards women in the job market, women’s contributions to the gross national product and possibilities for competitiveness are explained based upon the thoughts of sociologists and other authors.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10946
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 48    Downloads: 19
Export: