Moterų streso ypatumai skirtingo tipo organizacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų streso ypatumai skirtingo tipo organizacijose
Alternative Title:
Peculiarities of women's stress in organizations of different types
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 39, p. 189-202
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moterys; Karjera; Stresas; Stresoriai; Streso valdymas; Woman; Career; Stress; Stressors; Stress management.
Keywords:
LT
Karjera / Career; Moterys / Women; Stresas; Streso valdymas; Stresoriai.
EN
Stress management; Stress; Stressors; Woman.
Summary / Abstract:

LTStresas darbuotojų tarpe daro įtaką organizacijos veiklai. Mažėja produktyvumas, daugėja pravaikštų, vėlavimų, dažnesnė kadrų kaita. Mokslinėje literatūroje dažniausiai stresas analizuojamas neišskiriant lyčių specifikos, tačiau yra nemažai situacijų, kurios tampa stipriais stresoriais tik moterų darbo aplinkoje. Moterų stresai darbo aplinkoje yra pakankamai nauja tyrimų sritis. Pagrindinės aplinkos – darbas, namai, socialinė aplinka – formuoja integruotą visumą jėgų, kurios susiduria ir veikia viena kitą. Stresoriai, susiję su darbo aplinka, veikia moteris ir jų namuose, ir socialinėje aplinkoje. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog: 1. Stresas darbe yra nemaža kasdienio patiriamo streso dalis. 2.Dažniausiai moterims įtampą kelia blogas darbo organizavimas, nepriimtini darbo atlikimo metodai bei socialiniai veiksniai, iš kurių svarbiausi: – išaugęs darbo krūvis (57 proc.), – nuolat augantys reikalavimai (57 proc.), – vadovų nepripažinimas bei neįvertinimas (48 proc.), – blogi santykiai su bendradarbiais (30 proc.). 3. Skirtingo amžiaus moterys patiria skirtingus darbo stresorius. 4. Dažniausiai tas pačias stresines situacijas išgyvena ir moterys, dirbančios to paties tipo organizacijoje. Sėkmingi darbuotojai – kiekvienos įmonės siekis. Darbuotojai, kurie jaučia organizacijos rūpestį jais linkę būti lojalūs ir atsidavę. Visa tai sudaro sąlygas pasiekti geriausius veiklos rezultatus. Stresą galima valdyti. Streso valdymas nereikalauja didelių kaštų ir yra stebėtinai efektyvus. Galima išskirti du streso valdymo lygius – individualų ir organizacijos.

ENEmployees’ stress affects the activities of the organisation. It causes the decrease in productivity, increase in absenteeism and being late for work, and a more frequent turnover of employees. Scientific literature mostly analyses stress without distinguishing between genders; however, there are many situations that become strong stressors only in the female working environment. Female stress in the working environment is a rather new research area. The main environments – work, home, social environment – form the integrated entirety of forces that impact each other. Stressors related to the working environment affect women both at home and in the social environment. The results of the research revealed the following: 1. Stress at work is a large part of daily stress. 2. Women mostly feel stressed due to bad work organisation, unacceptable methods of work performance, and social factors, including the bigger workload (57%), constantly increasing requirements (57%), lack of recognition and evaluation from the top management (48%), and bad relations with colleagues (30%). 3. Women of different age suffer from different work stressors. 4. Women working in organisations of the same type mainly experience the same stressful situations. Successful employees are the goal of every company. Employees who feel that the organisation cares about them are likely to be loyal and committed. All this creates the conditions for top performance. Stress can be managed. Stress management does not require high costs and is surprisingly effective. Two stress management levels could be distinguished: individual and organisational.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34833
Updated:
2018-12-17 11:55:06
Metrics:
Views: 31    Downloads: 16
Export: