Lyčių lygių galimybių strategijos įgyvendinimas : Tauragės darbo rinkos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių lygių galimybių strategijos įgyvendinimas: Tauragės darbo rinkos atvejis
Alternative Title:
Gender mainstreaming strategy: labour market situation in the town of Taurage
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 822-830
Keywords:
LT
Tauragė; Lietuva (Lithuania); Darbo rinka / Labour market; Darbo teisė / Labor law; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus teisės ir rūpinimasis jomis yra demokratinių valstybių vidaus politikos prioritetas, tačiau lygias lyčių galimybes užtikrinti vis dar sunku ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų šalių. Vis dar pastebimi vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai, stereotipinis požiūris į moters vaidmenį šeimoje bei pačių moterų nuogąstavimai dėl šeimos ir darbo nesuderinamumo, trukdantys moterims integruotis į darbo rinką. Nepaisant tobulų ir išplėtotų įstatymų lygybės srityje, Lietuvoje vis dar išlieka vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkis, veikia vertikalioji ir horizontalioji darbo rinkos segregacija, nesikeičia nusistovėjusi tradicija dėl moterims „priskirtų“ namų ruošos darbų, kuri sudaro nepalankias sąlygas karjeros galimybėms. Šiuo tyrimu siekiama išanalizuoti lyčių lygių galimybių integravimo strategiją Tauragės darbo rinkoje. Šiuo tikslu užsibrėžiama išanalizuoti strateginį valdymą lyčių lygių galimybių integravimo kontekste teoriniu aspektu, aptarti Lietuvoje vykdomą lyčių lygybės politiką, atlikti lyčių lygių galimybių įgyvendinimo Lietuvos ir Tauragės darbo rinkoje analizę, ištirti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo užimtumo didinimo srityje Tauragėje strategines gaires. Straipsnyje patvirtinama hipotezė, jog moterų ir vyrų nelygybė darbo rinkoje trukdo lygiateisei raidai bei visateisiam moterų ir vyrų dalyvavimui veikloje ir atitinkamo atlygiui už ją įtvirtinimui. Tauragės miesto savivaldybėje derėtų stiprinti lyčių lygių galimybių įgyvendinimo mechanizmą.Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Lygios galimybės; Lygybės strategija; Lygybės strategijos įgyvendinimas; Lyčių integravimas; Moterų ir vyrų lygios galimybės; Equal opportunitie; Equality strategy; Gender mainstreaming; Gender mainstreaming, equal opportunities, labour market, equality strategy; Labour market.

ENHuman rights and caring for them has become a democratic domestic policy priority, but in regard to gender equality is still difficult to implement, not only in Lithuania but also in many other countries. In order to establish gender equality developments in the current situation and the implementation of labour market opportunities, it is necessary to analyse a series of normative acts, the scientific literature, documents, conference proceedings, periodicals and statistical data. The article deals with the European Union and Lithuanian conducted gender equality policy released figures, which most affect women and men in Lithuania and the Taurage labour markets. This work aims to clarify and to provide women and men equal opportunities for employment in the implementation of the strategic guidelines for Taurage. It is a study based on statistical analysis and the use of interviews, which indicated that the labour market strategy of Taurage is not working effectively or is making rather slow progress. From the evaluation of the results, it can be argued as an opening proposition that inequality between men and women in the labour market of Taurage prevents equitable development and the full participation of women in the work place will not occur until appropriate measure have been enacted. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33847
Updated:
2020-09-25 16:17:39
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: