Smurtą šeimoje patyrusių ir

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smurtą šeimoje patyrusių ir/ar patiriančių moterų resocializacija krizių centre
Alternative Title:
Resocialization of women who have experienced and/or are experienced violence in the family: the experience of the centre of crisis
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2011, t. 21, Nr. 7, p. 66-69
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Krizė; Moteris; Resocializacija; Smurtas; Crisis; Resocialization; Violence; Women.
Keywords:
LT
Krizė; Moteris; Resocializacija; Smurtas.
EN
Crisis; Resocialization; Violence.
Summary / Abstract:

LTSmurtą šeimoje patyrusios moterys patiria sunkią traumą, kuriai įveikti dažniausiai reikalinga aplinkinių pagalba. Po trauminių įvykių moterys abejoja savimi ir kitais, jų savigarba būna pažeista pažeminimo, kaltės, bejėgiškumo patirčių. Pagalbos smurtą šeimoje patyrusioms moterims procese labai svarbu yra palaikymas, empatija, dėmesingumas, paramos, saugumo jausmo suteikimas, supratimas, išklausymas bei galios atkūrimas, siekiant įgalinti moterį savarankiškai priimti sprendimus ir jaustis svarbia, atsakinga už save, keičiant elgesį, vertybes bei požiūrį į save ir kitus. Šio straipsnio tikslas – ištirti smurtą šeimoje patyrusių ir / ar patiriančių moterų resocializacijos galimybes krizių centre. Tyrimas buvo atliekamas taikant kokybinius duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus. Apklaustos 5 respondentės naudojant interviu metodą. Tyrimo duomenys rodo, jog smurtą patyrusios moterys išgyvena 5 emocinių žaizdų gijimo etapus: neigimą, pyktį, derėjimąsi, depresiją ir išsivadavimą, kurių metu keičiasi moterų elgesys, vertybinės nuostatos, požiūris į save ir kitus, trauminę situaciją. Iš bejėgių, uždarų, kaltinančių save ir kitus, jos tampa drąsiomis, laisvomis, savimi pasitikinčiomis, savarankiškomis, galinčiomis gyventi be smurto. Vadinasi, galima teigti, kad gyvenimas krizių centre padeda smurtą patyrusioms moterims resocializuotis. [Iš leidinio]

ENThis article should reveal the resocialization of women who have experienced and/or are experienced violence in family in the context or experience of the centre of crisis. Women who have experienced violence in the family suffer difficult trauma to overcome which they frequently need help from people living in the neighbourhood. After traumatic events women are doubting of themselves and others, their selfrespect is usually broken by humiliation, fault, experiences of helplessness. In the process of help for women who have experienced violence in the family especially important are support, empathy, attention, maintenance, rendering the feeling of safety, comprehension, complying their requests and the restoration of power trying to enable a woman to make decisions independently and feeling important, responsible for herself, changing behaviour, material and spiritual values and the standpoint to herself and others. The purpose of the investigation is to research the possibilities of resocialization of women who have experienced and/or are experiencing violence in the family in the centre of crisis. The methods of investigation: interviews. There are questioned 5 respondents using the method of the interview. [From the publication]The data of the investigation show that women who have experienced violence suffer 5 stages of emotional wounds: negation, anger, negotiations, depression and emancipation, during which change behaviour of women, attitude of material and spiritual values, standpoint to themselves and others, traumatic situation. From helpless, reserved, accusing themselves and others they become courageous, free, self – confident, independent, who are able to live without violence. It is possible to affirm that life in the centre of crises helps women who have experienced violence to resocialize. [From the publication]

ISSN:
1392-6373; 2335-867X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34931
Updated:
2021-02-25 09:43:31
Metrics:
Views: 54    Downloads: 26
Export: