Moterų karjeros ir šeimos dilemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų karjeros ir šeimos dilemos
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2004, Nr. 1 (12), p. 59-72
Keywords:
LT
Karjera / Career; Socializacija / Socialization; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTKokybinio tyrimo pagrindu šiame straipsnyje analizuojamos moterų sėkmingos karjeros patirtys, ypatingą dėmesį skiriant moterų ankstyvosios vaikystės socializacijos ypatumų ir profesinės karjeros bei šeimos vaidmenų prieštaravimų kontekste iškilusių dilemų analizei. Remiantis feministinės psichoanalizės ir ankstyvosios vaikystės socializacijos tyrimų teorine prielaida, teigiančia, kad moters vaikystės patirtys sukuria prielaidas sėkmingam moters karjeros kelio įgyvendinimui, pirmoje šios studijos dalyje analizuojami lyčių tapatybės, vaidmenų orientacijos ir motyvacijos ugdymo veiksniai, kokybinis tėvų-vaiko santykių aspektas, motinos, kaip pozityvaus moteriškumo modelio įtaka lyčių tapatybės ir požiūrio į lyčių vaidmenis formavimuisi. Moterų karjeros ir jų prokreacinės šeimos dilemos atskleidžiamos analizuojant moterų užimtumo ir šeimos vaidmenų bei atsakomybės santykį, šeimos ir darbo vaidmenų prioritetus, jų kaitą, vaidmenų konflikto ir darbo krūvio klausimus, įskaitant mechanizmus, kuriuos moterys pritaiko dvigubų vaidmenų konflikto sprendimui. Svarbus šios analizės aspektas yra moterų ir jų partnerių tarpusavio santykiai bei jų vaidmuo derinant vaikų, namų ūkio priežiūros ir darbo įsipareigojimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Karjeros vystymas; Kokybinis tyrimas; Moters karjera; Moterų patirtys; Socializacija; Vaikų socializacija; Šeima; Career development; Experiences of women; Family; Qualitative research; Socialization; Woman's career.

ENOn the basis of qualitative research, this study analyzes the experiences of women in their career development and the construction of success in their own terms. The particular focus is given to women’s experiences during their childhood socialization (gender differences in identity formation, the quality of parent-child relationship, maternal influence as a positive model of femininity), which is based on the enduring belief that women’s childhood experiences may provide some of the antecedents of successful career achievements. The dilemmas of women’s career and their family roles are the second major focus of this study. They have been revealed by analyzing the effect of family on women’s career development, different strategies to overcome role conflict and to integrate professional and private lives. [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13005
Updated:
2018-12-17 11:22:29
Metrics:
Views: 80    Downloads: 19
Export: