Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas
Alternative Title:
Catalogue of Lithuanian narrative folklore
Publication Data:
Vilnius : LLTI, 1999-2009.
Pages:
4 t. (436, 484, 452, 611 p.)
Notes:
Bibliografija tekste.
Contents:
T. 1. Pasakos apie gyvūnus, pasakėčios, stebuklinės pasakos — T. 2. Pasakos-legendos, parabolės, novelinės pasakos, pasakos apie kvailą velnią, buitinės pasakos, melų pasakos, formulinės pasakos, pasakos be galo — T. 3. Etiologinės sakmės, mitologinės sakmės, padavimai, legendos — T. 4. Pasakojimai, anekdotai, oracijos.
Summary / Abstract:

LTLietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas - tai Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo (LPTK) kartotekoje sukauptos informacijos analitinis aprašymas. Leidinio tikslas - atskleisti lietuvių pasakojamosios tautosakos žanrų sistemą, parodyti kiekvieno žanro kūrinių įvairovę, jų varijavimą, kiekvieno kūrinio ir jo versijų užrašytų variantų kiekį bei išsidėstymą Lietuvos etnografiniuose regionuose, nurodyti tekstų šaltinius. Kūrinių variantai grupuojami ir aprašomi remiantis katalogo autorės sukurta struktūrine-semantine metodika. Kiekvieno pasakų žanro kūrinių aprašymus papildo jų struktūrų elementų - elementariųjų siužetų - rodyklė. Pirmame tome skelbiami LPTK pasakų apie gyvūnus, pasakėčių ir stebuklinių pasakų skyriai. Antrajame leidinio tome skelbiami pasakų-legendų, novelinių pasakų, pasakų apie kvailą velnią, buitinių, melų, formalinių pasakų bei pasakų be galo skyriai. Trečiasis tomas skirtas liaudies prozos kūriniams, kurie laikomi tikroviškais. Jame skelbiami etiologinių bei mitologinių sakmių, padavimų ir legendų skyriai. Didžiąją ketvirtojo tomo dalį užima lietuvių liaudies anekdotų klasifikacija. Be to, čia skelbiami žanrų, kurie tik dalinai laikytini tradicine liaudies proza, skyriai. Tai liaudies pasakojimai ir oracijos. Tomo pabaigoje pridedama visų lietuvių pasakojamosios tautosakos žanrų lyginamoji elementariųjų siužetų tipų ir versijų klasifikacija.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tautosaka, pasakojamoji tautosaka; Lithuanian folklore, narrative folklore.

ENThe catalogue of Lithuanian narrative folklore is the analytical description of information collected in the card file of the Catalogue of Lithuanian Narrative Folklore (CLNF). The objective of the publication is to reveal the system of Lithuanian narrative folklore genres, to show the diversity of works of every genre, their variation, the number of every work and written variants of its versions and their location in Lithuanian ethnographic regions, to indicate sources of texts. Variants of works are grouped and described according to the structural-semantic technique created by the catalogue’s author. Descriptions of works of every tale genre are supplemented with the index of their structural elements – elementary plots. The first volume includes sections with CLNF animal tales, fables and fairy tales. The second volume of the publication includes sections with tales-legends, novel tales, tales about the stupid devil, domestic, lie, formal tales and tales without ending. The third volume is devoted to works of folk prose which are considered to be realistic. It includes sections with etiological and mythological stories, tales and legends. The largest part of the fourth volume is devoted to the classification of Lithuanian folk anecdotes. In addition, it includes sections with genres which should only partially be considered traditional folk prose. These are folk stories and orations. Added to the end of the volume is the comparative classification of elementary plot types and versions of all Lithuanian narrative folklore genres.

ISBN:
9986513685 (Bendras); 9986513677 (T. 1); 9955475110 (T. 2); 9955475218 (T. 3); 9789955125006 (T. 4)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29265
Updated:
2021-04-27 11:43:11
Metrics:
Views: 264    Downloads: 62
Export: