"Псковский след" в фольклорной традиции старообрядцев Литвы

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Псковский след" в фольклорной традиции старообрядцев Литвы
In the Journal:
Humanitāro zinātņu vēstnesis. 2005, Nr. 7, p. 7-14
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sentikiai; Old believers.
Keywords:
LT
Stačiatikių Bažnyčia / Orthodox Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos sentikių istorinės tėvynės problema. Patikimų istorinių šaltinių, liečiančių šį klausimą, beveik neišliko, todėl siekiant atskleisti iš kur į Lietuvą atvyko pirmosios bangos sentikių persikėlėliai, pasitelkiami folkloriniai tekstai. Tautosakos analizė parodė, jog Lietuvos sentikių pasakų, legendų, papročių bei tikėjimų analogų randama Pskovo tradicijoje. Ypatingos reikšmės šiuo atveju turi unikalių tautosakos elementų sutapimas, pasakojimų siužetai bei jų modifikacijos, poetinės formulės ir leksika. Papildžius folklorinę medžiagą lingvistikos duomenimis, galima patvirtinti Lietuvos ir Pskovo sentikių tradicijų giminingumą.

ENThe article examines the problem of the historical motherland of Lithuania’s old-believers. There are almost no reliable sources on the issue, therefore, in order to reveal the locations, from which the first wave old-believer migrants came to Lithuania, folklore texts are used. The analysis of the folklore showed that certain analogues of the tales, legends, traditions and beliefs of Lithuanian old-believers are found in the Pskov tradition. The coincidence of the unique folklore elements, the stories told and modifications of their plots, poetic formulas and the lexis have an exceptional significance in this case. Upon supplementing the folklore materials with linguistic data, the relationship between the traditions of Lithuanian and Pskov old-believers can be confirmed.

ISSN:
1407-9607
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/476
Updated:
2013-04-28 15:18:08
Metrics:
Views: 26
Export: