Mergelės Marijos apsireiškimų traktuotė lietuvių folklore

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mergelės Marijos apsireiškimų traktuotė lietuvių folklore
Alternative Title:
Apparitions of Vrgin Mary in Lithuanian folklore
In the Journal:
Soter. 2008, 28 (56), p. 155-165
Keywords:
LT
Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas yra tautosakos tekstai, daugiausia liaudies legendos, pasakojančios apie Mergelę Mariją. Siekiama atskleisti Dievo Motinos apsireiškimų traktuotę lietuvių folklore. Pagal Marijos apsireiškimo būdą legendos yra skirstomos į dvi pagrindines grupes: 1) legendas, pasakojančias apie tiesioginį Marijos pasirodymą žmogui ir 2) legendas, kuriose Marijos galia reiškiasi per tam tikrus objektus, t. y. stebuklingais laikomus paveikslus ir kt. Tiesiogiai žmogui pasirodžiusi Dievo Motina prašo skleisti tikėjimą, melstis, tam tikroje erdvėje pastatyti kryžių ar maldos namus. Legendose apie liaudyje stebuklingais laikomus paveikslus pabrėžiamas jų išskirtinumas, ypatingumas, nurodoma, kokių malonių ir pagijimų prie jų meldžiantis galima sulaukti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mergelė Marija; Apsireiškimai; Lietuvių folkloras; Liaudies legendos; Virgin Mary; Apparitions; Lithuanian folklore; Folk legends.

ENThe object of this article is folklore texts, mostly folk legends about Virgin Mary. The aim is to reveal the treatment of the narratives about the apparitions of Mary in Lithuanian folklore. According to the way of apparition, two text groups are divided into: 1) legends about direct apparition to people and 2) legends about sacred images of the Blessed Virgin Mary in folklore. During the direct apparitions to people, Mary asks to pray, to believe, to build a wooden cross or chapel. In legends about the sacred images of Mary, their singularity is mentioned, different graces and miraculous recoveries from Our Lady are expected. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16573
Updated:
2018-12-17 12:15:34
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: