Lietaus ir sniego šaukimas bei nuvarymas lietuvių vaikų folklore

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietaus ir sniego šaukimas bei nuvarymas lietuvių vaikų folklore
Alternative Title:
Calling or turning away rain or snow in the Lithuanian children's folklore
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 31, p. 169-182
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Meteorologinė magija; Vaikų folkloras; Atmosferos reiškiniai; Meteorological magic; Child's folklore; Atmospherical phenomen.
Keywords:
LT
Atmosferos reiškiniai; Meteorologinė magija; Tautosaka / Folklore.
EN
Atmospherical phenomen; Meteorological magic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – piemenų dainos ir veiksmai, taip pat vaikų būrimai. kuriais norima prišaukti lietų ar sniegą, nuvaryti šalin debesis arba sužinoti koks bus oras. Darbo tikslas – atskleisti vaikų vaidmenį meteorologinėje magijoje. Vaikų dainelės, kuriomis šauktas ar varytas lietus, kadaise turėjo maginę paskirtį. Su maginės paskirties tekstais jas sieja imperatyvinis pobūdis. Dainelėse minimos aukos/ dovanos lietui. Šis archajiško turinio elementas turi analogijų ukrainiečių ir baltarusių vaikų lietaus šaukimo dainelėse bei lietuvių suaugusiųjų tautosakoje. Tikėtina, kad į vaikų daineles jis pateko iš suaugusiųjų folkloro. Rastos dvi dainelės, kuriomis šaukiamas sniegas, tačiau jos nerodo gyvavus tokią tradiciją. Sniegas piemenų dainomis paprastai nebuvo kviečiamas. Su piemenimis susiję suaugusiųjų tikėjimai ir papročiai patvirtina vaikų svarbą meteorologinėje magioje. Suaugusieji spręsdavo apie orą iš vaikų ir piemenų veiksmų, pasitelkdavo piemenis maginiuose lietaus šaukimo veiksmuose. <…>Lietuvių piemenų atliekamoje vadinamojoje ožio ceremonijoje, kuria siekiama prišaukti sniegą ir priartinti ganiavos pabaigą, dažniausiai minima „juoda karvė“ ir „baltas pienas“. Šie turinio elementai primena pietų slavų krušos debesies nuvarymo apeigas ir aukas „oro tvarkytojams“. Piemenų kalbose taip pat svarbi baltos ir juodos spalvų magija. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe subject of the article is songs and actions of shepherds and incantation used by children in order to summon rain or snow, to chase away clouds or to forecast weather. The work aims to disclose role of children in a magic of meteorology. Children songs, used for summoning or for chasing way the rain formerly had a magic purpose. Imperative links them with texts of magic purpose. Children songs speak about sacrifices/gifts for rain. This element of archaic character has equivalents in children songs of Ukrainians and Byelorussians used for summoning of rain as well as in folklore of adults. It is believed that these elements were taken from folklore of adults. Two children songs intended for summoning of snow have been found, but they do not indicate existence of such tradition. Usually summoning of snow with pastoral songs has not been popular. Beliefs and customs of adults related with shepherds confirm importance of children in meteorological magic. Adults used to forecast weather by observing actions of children and shepherds; also they involved shepherds in magic actions of rain summoning. So called ceremony of goat performed by Lithuanian shepherds which is intended for summoning of snow and for anticipation of pasture end mostly highlights “black cow” and “white milk”. These elements remind south Slavic ritual for chasing away hailstone clouds as well as sacrifices for “weather masters”. The magic of black and dark colours is also important in the speeches of shepherds.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/421
Updated:
2018-12-20 23:08:35
Metrics:
Views: 58    Downloads: 8
Export: