Takios tradicijos samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Takios tradicijos samprata
Alternative Title:
Concept of fluid tradition
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2011, 41, p. 15-43
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTLauko tyrimai fundamentaliam tradicijos suvokimui leidžia pateikti alternatyvią takios tradicijos sampratą. Tradicija neegzistuoja kaip kartą visiems laikams duota, nes nepaliaujamai naujai įsikūnija. Ji yra implikuota į laikysenas, emocijas, jutimus, norus ir veikia su jais išvien. Ji – ne vien norminanti ar ribojanti, bet ir laisvinanti. Kaip tik dėl to kalbama apie gyvenamąją tradiciją, kuri visada konstituojama kartu su asmeniu. Šis straipsnis, keliantis ir sprendžiantis įvardytus tradicijos veikimo klausimus, kartu yra skirtas vienai pateikėjai, sutiktai 2010 metais Švenčionių rajone vykusios Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ekspedicijos metu. Tyrimu buvo siekiama kuo nuodugniau įsižiūrėti į vieną tradicinės gyvensenos asmenį, apimti visą užrašytą medžiagą ir tiesioginę patirtį, galvoti apie jo gyvenimo istoriją, pasakojimų visumą, namus ir laikyseną. Tačiau kartu nenorima kalbėti vien apie jį individualiai. Šio tyrimo atveju akivaizdu, kad, gilindamiesi į vieną asmenį, randame bendruomenės ir tradicijos struktūrą. Šis paradoksas yra pastebėtas ir nuosekliai apmąstytas fenomenologinės mokyklos autorių. Individualume veikia bendrumas, subjektyvume – objektyvumas; ir kuo nuodugniau bandome suvokti atskirą patirtį, tuo aiškiau atsiveria tai, kas žmonėms ar tam tikrai kultūrai yra bendra. Kuo asmuo ryškesnis, individualesnis, tuo labiau matyti tai, kas bendra. Iš dalies dėl tokio individualumo suvokimo išsaugomas pateikėjos vardas, leidžiantis išlikti jai asmeniu, nestatistiniu bendruomenės vienetu.Reikšminiai žodžiai: Asmuo; Gyvenamasis pasaulis; Gyvuojanti tradicija; Tradicija; Tradicija ir modernumas; Tęstinė tradicija; Vieta; Fluid tradition; Functioning tradition; Lifeworld; Person; Place; Tradition; Tradition and modernity.

ENThe performed analysis calls for suggesting an alternative to the fundamental conception of the clearly defined tradition. Tradition does not exist as being set once and forever. It constantly re-embodies itself. It is implied in attitudes, emotions, senses, wishes and is acting along with them. Rather than being purely normative or limiting, it is also liberating, permissive. Therefore along with the notion of the life world, the concept of the living tradition is also discussed, which is always constituted together with a person. This article, raising questions related to the functioning of tradition, is essentially focused on a single informant, met during the fieldwork session organized by the Institute of Lithuanian Literature and Folklore in 2010 in Švenčionys district. The research aimed to analyse one person of traditional lifestyle covering all the written material and direct experience, to contemplate on his life story, narratives, home and attitudes. However, the authors do not want to speak merely about him individually. In case of this research, it is obvious that when analysing one person we perceive the structure of the community and tradition. This paradox have been observed and thoroughly considered by authors of the phenomenological school. Generality acts in individuality, objectivity – in subjectivity. The more we try to better perceive an individual experience, the better features common to people and a certain culture are revealed. The more prominent a person is, the better common features are seen.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29306
Updated:
2018-12-17 12:58:55
Metrics:
Views: 34    Downloads: 10
Export: