Naujoviški anekdotai: santykiai su ilgaamže tradicija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujoviški anekdotai: santykiai su ilgaamže tradicija
Alternative Title:
Contemporary anecdotes: relations with age-old tradition
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2008, 35, p. 107-116
Keywords:
LT
Anekdotas; tradicija; inovacija; struktūros semantika.
EN
Anecdote; tradition; innovation; semantics of structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos lietuvių pasakojamų anekdotų raidos tendencijos, lyginama tradicijoje ilgai funkcionavusių ir vadinamųjų naujoviškų anekdotų siužetų struktūros, semantika, kūrinių paskirtis, personažai ir buities realijos. Stengiamasi atskleisti šių požymių stabilumo ir raidos tendencijas. Naujoviškais anekdotais vadinami tie kūrinėliai, kuriuose komiško efekto siekiama vaizduojant modernėjančios visuomenės problemas ar naudojant šios visuomenės patirtį. Tyrinėjama nuo 1835 m. iki XX a. pabaigos Lietuvoje užrašyti apie šeši tūkstančiai anekdotų variantų, kurie straipsnio autorės semantiškai interpretuoti bei suklasifikuoti Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo kartotekoje. Paaiškėjo, kad naujoviški anekdotai siužetų struktūrų ir semantikos požiūriu nesiskiria nuo ilgai tradicijoje funkcionavusių kūrinių. Naujoviškuose anekdotuose atsiranda naujų personažų. Dažnai veikia miesto aplinkai būdingi profesionalai, netolimoje praeityje buvę įtakingi realūs asmenys. Naujoviškuose anekdotuose aptinkama naujų visuomenės problemų ir modernesnių realijų, tačiau tai dažnai vaizduojama ilgaamžės tradicijos siužetuose. Naujoviški anekdotai beveik prarado patirties kaupimo, tolerancijos mokymo paskirtį. Juose svarbesnė žaidybinė, klausytojų linksminimo paskirtis. Visiems anekdotams būdinga nuovokumo ir humoro jausmo ugdymo paskirtis išlieka nepakitusi. Naujoviškuose anekdotuose nepaisoma etikos normos nesijuokti iš ligonių. Greta visiems anekdotams būdingo grotesko naujoviškuose kūriniuose aptinkama absurdiškų vertinimų ir poelgių.

ENThe article deals with trends of the development of Lithuanian spoken anecdotes, compares the structures of stories, semantics, purposes, characters, and realities of everyday life of long tradition of so-called new anecdotes. The author aims to reveal the stability and the development trends of these characteristics. New anecdotes are creative pieces where comic effect is obtained portraying the problems of modern society or using its experience. The author of the article analyses six thousand of Lithuanian anecdotes written since 1835 till the end of the 20th c. that were semantically interpreted by her and classified in a card file of the catalogue of Lithuanian narrative folklore. It appear that scene structures and semantics of new anecdotes do not different from those of the long tradition. New anecdotes involve some new characters: professionals that are characteristic to urban environment or real influential persons from the past. New anecdotes reflect new social problems and modern realities, but it is often portrayed in boundaries of traditional of stories. New anecdotes almost lost the purpose of accumulating experience and training tolerance. They are mainly told with a purpose of a play, the amusement of the audience. The purpose of developing wisdom and a sense of humour remains unchanged in all anecdotes. New anecdotes ignored such ethical standard as not laughing at sick people. Next to grotesque, typical to all jokes, new anecdotes involve absurd assessments and behaviour.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19212
Updated:
2018-12-17 12:19:16
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: