Mokinių sukurtų pasakų analizės aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių sukurtų pasakų analizės aspektai
Alternative Title:
The Aspects of analysis of fairy tales created by school children
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 61, p. 33-38
Keywords:
LT
Mokykla / School; Tautosaka / Folklore; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTPradinių klasių mokinių kūrybingumo išgalės puoselėtinos jų kuriamomis pasakomis. Išskirti vaikų pasakas iš kitų pasakojamųjų tekstų galima tik numačius specialius atpažinimo kriterijus. Šiuo atveju remiamasi Vakarų pasaulio mokslininkų patirtimi. Numatant mokinių sukurtų pasakų vertinimo kriterijus, galima vadovautis kuria nors tautosakininkų (Aarne -Thompson, Propp, Kerbelytės) sudarytų pasakų klasifikavimo į tipus sistema. Kadangi mokinių pasakų siužetai dažniausiai neišplėtoti, juos reikėtų vertinti atsižvelgiant į siužeto ir struktūros ypatumus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokinio sukurta pasaka; Pasakos atpažinimas; Vertinimo kriterijai.

ENCreativity capacities of primary school pupils are fostered with the help of fairy tales created by these children. Distinguishing of fairy tales created by children from other narrative texts is feasible only through the application of special identification criteria. The author refers to the experience of Western scientists. Formulation of the evaluation criteria for the fairy tales created by pupils may be based on either of the systems of typing fairy developed by folklorists (Aarne -Thompson, Propp, Kerbelytės). Since the plot of the fairy tales created by pupils happens to be rarely developed, they should be treated taking into consideration the characteristics of the plot and structure.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8874
Updated:
2018-12-20 22:55:29
Metrics:
Views: 38    Downloads: 6
Export: