Bėdos sampratos kaita lietuvių pasakose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bėdos sampratos kaita lietuvių pasakose
Alternative Title:
Changes of attitude to trouble in Lithuanian fairytales
In the Journal:
Res humanitariae . 2010, t. 7, p. 161-182
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bėda; Elementarusis siužetas (ES); Herojus; Lietuvių pasakos
EN
Elementary plot (ES); Hero; Lithuanian fairytale; Lithuanian fairytales; Trouble
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, lyginant skirtingų žanrų lietuvių tautosakos kūrinius tarpusavyje bei su kitų pasaulio tautų analogiškais folkloro kūriniais, liaudies tikėjimų ir papročių bei lingvistine medžiaga, siekiama parodyti bėdos ieškančio herojaus išskirtinumą ir bėdos sampratos kaitą lietuvių pasakose. Pasitelkus Bronislavos Kerbelytės sukurtą struktūrinės-semantinės tekstų analizės metodiką ir jos taikymo rezultatus, pristatomos elementariųjų siužetų (toliau ES) pirmojo lygmens semantinės interpretacijos. Iš turimų folkloro tekstų aiškėja, kad bėda stebuklinėje pasakoje suvokiama kaip pavojinga mitinio pasaulio būtybė, novelinėje – pakeičiama pavojingų žmonių kategorija, o buitinėje pasakoje – tai jau kebli situacija, į kurią žmogus patenka dėl savo neapdairaus elgesio. Keliama hipotezė, kad prieštaraujančio visuomenės nuostatai herojaus elgesyje galima įžvelgti epinės idealizacijos pradmenų [Iš leidinio]

ENComparing pieces of different genres of Lithuanian folklore with one another and with the plots of folklore of other nations of the world, material of folk beliefs, customs and linguistic material, we want to show the oneness of hero who is looking for trouble, also changes of attitude to trouble in different Lithuanian fairytales. According to the method of structural-semantic analysis of texts created by B. Kerbelytė and to some results of her classification of elementary plots, the first level semantic interpretations of elementary plots (further ES) are presented in this paper. Folklore text’s show us development of trouble notion. It is a mythical being in tales of magic, category of some dangerous people in novel tales, while to be in trouble is understood like to be in a unpleasant situation in the realistic tales. The hypothesis is suggested in the article, that elements of epic idealization can be found in the picture of hero who do not respect attitude of mind of the majority to avoid dangers [From the publication]

ISSN:
1822-7708, 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27434
Updated:
2018-12-17 12:45:56
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: