Religiniai pasakojimai ir legendos apie Barborą Umiastauskaitę- Žagarietę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religiniai pasakojimai ir legendos apie Barborą Umiastauskaitę- Žagarietę
Alternative Title:
Religious stories and legends about Barbora Umiastauskaitė-Žagarietė
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2008, 35, p. 117-133
Keywords:
LT
Barbora Žagarietė (Umiastauskaitė); Katalikybė; Religiniai pasakojimai ir legendos.
EN
(Umiastauskaitė); Barbora Žagarietė; Barbora Žagarietė (Umiastauskaitė); Catholicism; Lithuania; Religious stories and legends.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami religiniai pasakojimai ir legendos apie liaudies laikomą šventąja Barborą Umiastauskaitę-Žagarietę (1628–1648) ir jos užtarimu patiriamas malones. Pagrindinis darbo šaltinis – 2006 ir 2007 metais vykusių Barboros Žagarietės beatifikacijos bylos procesui skirtų ekspedicijų empirinė medžiaga. Darbe aptariama religinių pasakojimų ir legendų žanro identifikacijos problemą; analizuojami ankstesni šaltiniai ir tyrinėjimai, susiję su religiniais pasakojimais ir legendomis apie Barboros Žagarietės asmenį; sisteminami ir apibendrinami ekspedicijų šiaurės Lietuvoje ir Latvijoje (Duobelės rajone) duomenys. Straipsnyje atskleidžiama, kad religinių pasakojimų apie Barborą Žagarietę atsiradimą lėmė tikri reiškiniai – XVII a. Žiemgalos krašto dvarininkaitės Barboros Umiastauskaitės asmenybė, pamaldus gyvenimas ir jos šventumą po mirties liudijantys konkretūs įvykiai. Religinius pasakojimus galima vertinti ir interpretuoti kaip istorinį-religinį liaudies pasaulėžiūros dokumentą. Šiuolaikiniuose religiniuose pasakojimuose jaučiamas nuoširdus, asmeninis, religiniais įsitikinimais paremtas pateikėjų santykis su Barbora Žagariete, taip pat individuali išgyvento religinio įvykio refleksija, šio įvykio vertinimas ir interpretacija. Aptartieji religiniai pasakojimai perteikia tautos kolektyvinės patirties lobį: pasakojimu išreiškiamos vertybinės orientacijos, liaudies religinė pasaulėžiūra, tautinio charakterio ypatybės, religinis, tautinis ir kultūrinis Žiemgalos krašto tapatumas.

ENThe article analyses religious narratives and legends about Barbora Umiastauskaitė-Žagarietė (1628–1648) – a national saint, and the miracles, which were received with her intercession. The main source of the work is the empiric material gathered by expeditions in 2006–2007 dedicated to the process of Barbora Žagarietė’s beatification case. The work discusses the problem of identification of the genre of religious narratives and legends, analyses previous sources and research related to religious narratives and legends about the personality of Barbora Žagarietė as well as systemic and generalised data of expeditions in the northern Lithuania and Latvia (Duobele district). The article reveals that religious narratives about Barbora Žagarietė were determined by actual phenomena – the personality of Barbora Umiastauskaitė, who was a 17th century landlady from the district of Zemgale, as well as her devotional life and specific events after her death evidencing her beatification. Religious narratives can be assessed and interpreted as a historical and religious document evidencing national worldviews. Modern religious narratives and legends manifest the simple, intimate relationship between the informant and Barbora Žagarietė, reflecting, interpreting and evaluating an individual religious experience. The discussed religious narratives convey the wealth of collective memory: value orientations, folk religious attitudes, national character peculiarities, religious, national and cultural peculiarities of the region of Zemgale.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19213
Updated:
2018-12-17 12:19:16
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: