Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose
Alternative Title:
Adults’ attitudes towards recognition of non-formal and in-formal learning at the university level
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 51-68
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, kuris parengtas vykdant Europos socialinio fondo remiamą projektą BPD Nr. 2004-ESF-2.4.0-03-05/0086 (sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-03-308/BPD-94/PES-7), analizuojami metodologiniai suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitetinėse studijose požiūriai bei pateikiami diagnostinio tyrimo, skirto suaugusiųjų požiūrio į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose Lietuvoje analizei, rezultatai. Pirmame tyrimo etape (2006 m.) atliktas mažos imties bandomasis tyrimas, jo metu validuota ir patikslinta tyrimo priemonė. Antrame etape (2007 m.) atliktas diagnostinis tyrimas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose. Apklausoje raštu dalyvavo 1271 suaugusysis, siekęs mokslų įvairiose mokymosi aplinkose. Nustatyta, kad suaugusiųjų požiūris į galimybę dalyvauti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo universitetinėse studijose procesuose Lietuvoje yra teigiamas, tačiau jį įtakoja respondentų amžius: suaugusieji iki 40 m. amžiaus juose dalyvautų aktyviau negu vyresni suaugusieji. Daugiausia respondentų įgiję žinių bei įgūdžių darbo aplinkoje bei įvairiuose kursuose. Mažiausiai respondentų nurodė savanorišką veiklą organizacijose, kuri jiems atvėrė naujų patirtinio mokymosi galimybių. Apklausa atskleidė, kad būtų tikslinga organizuoti mokymus, kurių metu tikslinių grupių dalyviai išmoktų aprašyti ankstesniojo mokymosi pasiekimus. Galima teigti, kad Lietuvoje yra susiformavęs poreikis visose tiriant nagrinėjamose srityse (vadybos, užsienio kalbų, socialinio darbo bei psichologijos) įdiegti universitetinėse studijose neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo bei pripažinimo sistemą.Reikšminiai žodžiai: Neformaliojo ir savaiminio / ankstesnio mokymosi pripažin imas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas; Vertinimo metodologija; Suaugusiųjų požiūrių analizė; Suaugusiųjų mokymasis; Neformalusis ir savaiminis mokymasis; Assesment paradigm; Adult education; Non-formal and in-formal learning.

EN[...] The present research is aimed at analysing adults' attitudes towards recognition of prior learning at the university level in Lithuania. The results of the study prove that in Lithuania adults' attitudes towards such a possibility are positive. Study results show that adults' age is the factor that influences their attitudes towards the possibility of participating in the process of recognition of prior learning at the university level, i.e. adults' over 40 years of age are likely to be less active in this process than adults' under 40 years of age. It has also been established that other factors, including the level adults' education, their satisfaction with the current position, salary and career opportunities provided by the present job do not influence their attitudes. The results of the study prove that in Lithuania there exists adults' need to have their prior learning assessed and recognized at tertiary institutions. It has been established that adults have much work experience, knowledge and skills gained in courses and studying autonomously in four major fields: management, social work, psychology and foreign languages. The finding that adults' attitudes towards their participation in the process of recognition of prior learning at the university level are different across the four regions of Lithuania is important. What is more, this difference is statistically significant. This leads to the conclusion that adults' participation in this process is likely to depend upon the region. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16281
Updated:
2018-12-17 12:01:28
Metrics:
Views: 48    Downloads: 5
Export: