Studentų metakognityvinio sumanumo aktyvinimas studijuojant anglų kalbą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų metakognityvinio sumanumo aktyvinimas studijuojant anglų kalbą: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
157 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Enhancement of students' metacognitive skills during studies of English Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 26, [1] p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTMetakognityvinio studentų sumanumo aktyvinimas turtinant studentų svetimąją kalbą Lietuvoje nėra tyrinėtas, nors ši problema studentams labai aktuali. Kita vertus, nepavyko aptikti panašaus tipo tyrimų, atliktų ir kitose šalyse, nors teko susidurti su metakognityviniu studentų sumanumo aktyvinimu studijuojant kitas pažintines ar profesinės veiklos ugdymui pritaikytas disciplinas. Mokslinio tyrimo praktinis reikšmingumas sąlygotas metakognityvinio studentų sumanumo aktyvinimo praktine nauda turtinant jų svetimąją kalbą. Disertacijoje atliktas tyrimas reikšmingas ir studento asmenybės, profesinės karjeros visokeriopai brandai konkurencijos sąlygomis. Šios disertacijos moksliniu tyrimo objektu pasirinktos studentų autonominės kalbinės veiklos turtinimo studijos, taikant sintetinio sąmoningo kalbinės veiklos mokymosi modelį. Šiame kontekste išryškėja pagrindinė disertacijoje analizuojama problema – studentų metakognityvinio sumanumo aktyvinimas sintetinio sąmoningo kalbinės veiklos mokymosi modelio pagrindu. Metakognityvinio sumanumo sintetinio ugdymo tyrimų analizė atskleidė metakognicijos sąvokos naudojimo įvairovę svetimosios kalbos mokymo kontekste. Nustatyti metakognityvinio sumanumo ugdymą skatinantys metodai. Be to, pritaikius sintetinį samoningo mokymosi modelį kalbinės veiklos turtinimui, sudaromas pagrindas autonominėms svetimosios kalbos studijoms. Studentai, išsiugdę metakognityvinį sumanumą, pasiekia geresnių mokymosi rezultatų. [LMT]

ENThe activation of meta-cognitive intelligence by enriching the foreign language of students in Lithuania has not yet been explored even though this problem is relevant to them. On the other hand, it was not possible to identify research of a similar type carried out in other countries, though there was a possibility to look at the activation of the meta-cognitive intelligence of students studying the disciplines applied to development of cognitive and professional activity. The practical significance of the research is based on the practical benefits of meta-cognitive activation of student intelligence by enriching their foreign language. The research carried out in the thesis is meaningful to the universal maturation of the students’ personality, and professional career in competitive conditions. The research object of the thesis is the study of the enrichment of the autonomic linguistic activity of students applying the model of synthetic conscious linguistic activity learning. The main problem analyzed in the thesis becomes clear in this context. It is the activation of the meta-cognitive intelligence of students on the basis of a model of synthetic conscious linguistic activity learning. The analysis of synthetic development research of meta-cognitive intelligence revealed the variety of uses of the meta-cognition concept in the context of foreign language teaching. The methods which encourage the development of meta-cognitive intelligence are defined, and a basis for the autonomic study of a foreign language is provided by applying the model of synthetic conscious learning for enrichment of linguistic activity. The students who developed the meta-cognitive intelligence achieved better learning results.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12374
Updated:
2014-02-07 20:08:50
Metrics:
Views: 58
Export: