Būsimųjų pedagogų socialinis dalyvavimas aukštosios mokyklos gyvenime kaip ugdymo(si) karjerai prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų pedagogų socialinis dalyvavimas aukštosios mokyklos gyvenime kaip ugdymo(si) karjerai prielaida
Alternative Title:
Social participation of future pedagogues in activities of their higher school as a precondition for education/self-education in career
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 137-149
Keywords:
LT
Karjera; Pedagogo profesija; Socialinis dalyvavimas.
EN
Career; Pedagogs profession; Pedagogue's profession; Social participation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama būsimųjų pedagogų, studijuojančių Lietuvoje, socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime situacija. Tyrimu atskleidžiama, kokios studentų galimybės aktyviai įsitraukti į savo aukštosios mokyklos socialinį-kultūrinį gyvenimą; pristatoma hipotetinė socialiai dalyvaujančio studento charakteristika, įvertinant vidinius asmenybės veiksnius, kurie turi įtakos jo aktyvumui. Teoriniame kontekste analizuojamos pedagogo profesijai keliamų reikalavimų ir studentų socialinio dalyvavimo sąsajos, galimybė socialiai dalyvaujant ugdytis profesinėje veikloje būtinas žinias, gebėjimus, įgūdžius. [Iš leidinio]

ENThe article deals with social life of future pedagogues, studying in Lithuanian higher schools. The research reveals how students can actively be involved into social-cultural life of their higher school. It also introduces hypothetic characterization of an active student, evaluating personal internal factors that make influence on his activeness. In the theoretical context analysis is made of links between requirements for pedagogue’s profession and social participation (involvement) of students, as above links develop knowledge, skills and abilities, necessary for vocational activity. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30385
Updated:
2018-12-17 13:01:16
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: