Probleminis mokymasis - verbalinę komunikaciją anglų kalba emancipuojantis procesas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Probleminis mokymasis - verbalinę komunikaciją anglų kalba emancipuojantis procesas: disertacija
Alternative Title:
Problem learning as process emancipating English-language verbal communication
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
162 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Problem-based learning as the educational process emancipating the verbal communication in English Kaunas : Technologija, 2004 44 p
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo tikslas – išryškinti ir pagrįsti probleminį mokymąsi kaip verbalinę komunikaciją emancipuojantį procesą. Atlikus tyrimą išryškėjo, jog disertacijoje pateikto probleminio mokymosi modelio elementų raiška leidžia emancipuoti verbalinę sakytinę komunikaciją anglų kalba. Tai parodo fenomenografinės analizės metodu atskleistor respondentų nuomonių kokybinės kategorijos, tarp kurių gausiausia yra „Mokslo metų gale pasiektų rezultatų“ kokybinė kategorija. Jos kontekste išryškėjusios kalbėjimo veiklos įvairovę akcentuojančios subkategorijos teigia frustracinio barjero įveikimą, kalbėjimo veiklos emancipavimą. Pasiekti rezultatai iš esmės keičia požiūrį į anglų kalbos dėstymo metodiką.

ENThe aim of the dissertation research is to highlight and substantiate problem learning as a process emancipating verbal communication. A research showed that the expression of elements of problem learning model presented in the dissertation facilitates emancipation of spoken verbal communication in the English language. This is indicated by qualitative categories of opinions of respondents, including the qualitative category of “achievements in the end of academic year.” Subcategories accentuating the diversity of language activities highlighted in the context suggest overcoming of the frustration threshold and emancipation of the language activity. The results achieved bring major changes to the teaching methods of English language.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9320
Updated:
2022-02-07 20:09:11
Metrics:
Views: 38
Export: