Paradigmų iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą kaita universitetinėse užsienio kalbos studijose (aplanko metodo atvejis) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paradigmų iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą kaita universitetinėse užsienio kalbos studijose (aplanko metodo atvejis): disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
178, [1] p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Paradigm change from teaching to lifelong learning in university studies of a foreign language (a case of portfolio method) Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 30, [1] p. : schem
Summary / Abstract:

LTPastarųjų dešimtmečių pasaulio šalių ir Lietuvos švietimo sistemose vykstantys pokyčiai liudija vykstant naują kokybinį poslinkį - mokymosi paradigmų kaitą iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą, tapusį nauja realybe visose švietimo pakopose. Paradigmų kaita iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą neaplenkė ir užsienio kalbų studijų. Šiame kontekste išryškėja pagrindinė disertaciniame darbe analizuojama problema: Kaip universitetinėse studijose patobulinti specialybinės užsienio kalbos mokymąsi vykstant paradigmų kaitai iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą? Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad inovacinių užsienio kalbos mokymosi metodų, skatinančių mokymąsi, naudojimas - viena iš sąlygų sėkmingam perėjimui iš mokymo į mokymąsi visą gyvenimą. Siekiant atsakyti į klausimą, kokie mokymosi metodai efektyvūs universitetinėse užsienio kalbos studijose paradigmų virsmo kontekste, atliktas empirinis tyrimas, kurio metu išbandytas mokymosi aplanko metodas. Gauti tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad konstruktyvistinės mokymo teorijos savireguliavimu pagrįsto mokymosi aplanko metodo naudojimas tampa vienu iš galimų mokslinės problemos sprendimo būdų: šis metodas pademonstravo teigiamą poveikį studentų pasiekimams ir jų metakognityvinių strategijų raiškai bei buvo palankiai priimtas besimokančiųjų. [Iš leidinio]

ENThe changes taking place during the last decades in educational systems around the world and in Lithuania witness the appearance of a new qualitative shift – the change of learning paradigms from learning to lifelong learning which have become a new reality at all levels of education. The change of paradigms from learning to lifelong learning did not by-pass the study of foreign languages. In this context the main issue analysed in this thesis is look at: How to improve specialty foreign language learning in university studies during the change of paradigms from learning to lifelong learning? The scientific analysis carried out allows it to be stated that the use of innovative foreign language learning methods encouraging learning is one of the conditions for the successful transition from learning to lifelong learning. In order to answer the question of what learning methods are effective in university foreign language studies in the context of paradigm change, an empiric research was carried out during which the learning folder method was tested. The research results received allow for the conclusion that with the use of the learning folder method based on constructive teaching theory self-regulation becomes one of the possible ways of scientific problem solving: this method demonstrated a positive influence on the achievements of students and expression of their meta-cognitive strategies and was positively accepted by the students.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12161
Updated:
2022-02-07 20:09:11
Metrics:
Views: 23
Export: