Neformalusis suaugusiųjų švietimas: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalusis suaugusiųjų švietimas: valstybinis ir privatus mokymo sektoriai
Alternative Title:
Nonformal adult education: public and private teaching sectors
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2013, t. 30, p. 126-136
Keywords:
LT
Privatus mokymų sektorius; Valstybinis mokymų sektorius.
EN
Nonformal adult education; Private and public teaching sectors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aktualizuojamas neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip tam tikra formaliojo švietimo dalis, pabrėžiant vis dar esamą takoskyrą tarp socialinio (bendruomeniško aspekto, pagal Putnam, 2000) ir žmogiškojo (investicijų į save aspekto, pagal Varnas ir Grundey, 2006) kapitalo. Pristatomi tyrimo duomenys, parodant suaugusių besimokančiųjų motyvaciją / intencijas mokytis neformaliuoju būdu, jų patiriamas kliūtis, mokymo kursų pasirinkimą, dalyvavimo mokymuose priežastis ir kitas statistiškai reikšmingas demografines ypatybes. Atskleidžiami statistiniai skirtumai tarp tiriamų privataus ir valstybinio mokymo sektorių pagal: pasirenkamų mokymo kursų programas, dalyvavimo neformaliajame švietime motyvus, patiriamus sunkumus ar mokymosi intencijas ir sąsajas su turimomis aspiracijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Švietimas; Neformalusis suaugusiųjų švietimas; Valstybinis mokymų sektorius; Privatus mokymų sektorius; Education,; Nonformal adult education; Private and public teaching sectors.

ENThe paper deals with adult nonformal education peculiarities, stressing the obvious gap between social and human capital. Besides, nonformal education as an additional part of formal education is mainly kept in mind. The main goal of this research is to analyze and present the differences between public and private teaching sectors regarding nonformal adult education on adult learners’ and nonformal education organizers’ levels. Thus, some statistically meaningful findings on those differences are revealed, mainly dealing with adults‘ motivation, experienced obstacles, selection of teaching courses / programs, reasons to participate / not participate, and other demographic features discussed and compared within this survey. Based on the quantitative research, in the way presented in this paper, some statistical evidence is discussed, especially comparing public and private adult teaching / learning sectors. The main differences are seen through: choosing teaching programs, reasons to participate / avoid, experiences, obstacles / struggles of nonformal education, or even learning intentions along with adults’ aspirations. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51519
Updated:
2018-12-17 13:37:23
Metrics:
Views: 28    Downloads: 6
Export: