Metakognityvinių strategijų modeliavimas universitetinėse studijose : disertacija

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėMetakognityvinių strategijų modeliavimas universitetinėse studijose
Kita antraštėModelling metacognitive strategies in university studies
AutoriaiZuzevičiūtė, Vaiva
InstitucijaVytauto Didžiojo universitetas
PaskelbtaKaunas, 2005
Puslapiai195 p. : iliustr., lent.
PastabosBibliografija.
Kiti leidimaiDr. disert. santrauka: Modelling metacognitive strategies in university studies Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 23 p. : diagr., schem
Santrauka / Anotacija

LTUniversitetinių studijų bei mokymosi visą gyvenimą paradigmos plėtros kontekstų sąveikoje išryškėja pagrindinė disertaciniame darbe analizuojama problema: Kaip skatinti mokymąsi mokytis universitetinėse studijose, kad jos taptų mokymosi visą gyvenimą prielaida? Tyrimo objektas: mokymosi strategijų raiška ir tobulinimas universitetinėse studijose. Tyrimo tikslas: atskleisti mokymosi visą gyvenimą prielaidas individo mokėjimo mokytis ir tobulinti savo mokymąsi aspektu ir išsiaiškinti šių elementų raišką Lietuvos universitetinėse studijose, nustatant jų tobulinimo galimybes. Ginamieji disertacijos teiginiai • Mokymasis universitetinėse studijose suprastinas kaip integrali mokymosi elementų (studijuojančiųjų tikslų, konteksto, požiūrio į tai, kas yra mokymasis, bei mokymosi strategijų) sąveika. Vieni mokymosi elementai yra labiau paveikūs (požiūris į mokymąsi), negu kiti (studentų individualios savybės ar turima patirtis). • Metakognityvinės mokymosi strategijos apibūdina gebėjimą planuoti, stebėti bei koreguoti ir vertinti savo mokymąsi, sudaro galimybes jį tobulinti. Metakognityvinėms strategijoms būdingas perkėlimumas iš vieno konteksto į kitą. Jos perkeliamos tarp akademinės, profesinės bei socialinės sričių. Studentus supažindinant su galimybėmis mokymąsi tobulinti, pavyzdžiui, skatinant taikyti metakognityvines mokymosi strategijas, jos perkeliamos į socialinį ir profesinį kontekstus, efektyvinamas mokymasis juose, tuo prisidedant prie mokymosi visą gyvenimą plėtotės [Iš leidinio]

ENIn an interaction of the contexts of expansion of universities and the paradigm of lifelong learning, the problem – In what ways can student learning be improved and prerequisites for lifelong learning be created in university studies – of this dissertation is analysed. Object of the research: expression of learning strategies and improvement of learning in a university. Aim of the research: To provide scientific foundations for the model of learning in university, as the integral interaction of elements of learning, displaying the presence of those elements and the significance of metacognitive learning strategies for improvement of learning. The following theses are defended: • Learning in university studies is an integral interaction of elements of learning (students’ individual characteristics, their experience, their aims, context, approaches to the process and concept of learning, learning results, and internal processes activated through learning strategies). • Metacognitive learning strategies include the ability to plan, monitor, direct and evaluate one’s learning, and provide possibilities for improvement. Metacognitive learning strategies are transferable in nature. They can be transferred between academic, professional and social spheres. Employment of metacognitive learning strategies contributes to more effective learning in university studies, social and professional contexts, and contributes to the development of lifelong learning.

Mokslo sritisEdukologija / Education
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6644
Atnaujinta2014-02-07 20:09:32
Metrika Peržiūros: 3