Konstitucijos aiškinimas ir jo ribos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos aiškinimas ir jo ribos
In the Journal:
Justitia. 2004, Nr. 3, p. 2-11
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės mokslas / Legal science; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTKonstitucijos aiškinimą lemia įvairūs veiksniai, vienas iš jų - pačios Konstitucijos samprata. Konstituciją sudaro jos normos ir principai, taip pat Konstitucinio Teismo doktrina, atskleidžianti konstitucinių normų ir principų turinį. Konstitucija turi ne tik raidę, bet ir dvasią. Konstitucijos teksto, jos raidės negalima aiškinti ir taikyti taip, kad būtų paneigti Konstitucijos principai, jos dvasia, kad būtų iškreipiama Konstitucijos, kaip svarbiausių Tautos vertybių sistemą įtvirtinančio ir ginančio, visai teisės sistemai gaires nubrėžiančio akto, pamatinė, giluminė prasmė. Konstitucijos dvasia yra juridizuojama Konstitucinio Teismo doktrinoje. Pasak autoriaus, tarp konstitucinių normų ir konstitucinių principų negali būti ir nėra priešpriešos, nes būtent konstituciniai principai organizuoja į darnią sistemą visas Konstitucijos nuostatas, neleidžia, kad Konstitucijoje būtų vidinių prieštaravimų ar tokio jos aiškinimo, kai iškreipiama ar paneigiama kurios nors Konstitucijos nuostatos prasmė, kuri nors Konstitucijoje įtvirtinta ir saugoma vertybė. Konstitucijoje nėra spragų, visos Konstitucijos nuostatos tarpusavyje yra suderintos, tarp atskirų Konstitucijos nuostatų nėra prieštaravimų, Konstitucijos normos ir principai sudaro darnią sistemą. Tvirtinama, jog Konstitucija aiškintina remiantis tik ja pačia, jos pačios logika, jos normų ir principų ryšiais ir sąveika, konstituciniu visuminiu reguliavimu. Konstitucijos negalima aiškinti remiantis įstatymais, nes taip būtų paneigta Konstitucijos viršenybė teisės sistemoje.Reikšminiai žodžiai: Konstitucija; Konstitucijos aiškinimas; Konstitucinis teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Teisės aiškinimas; Constitution; Constitution of the Republic of Lithuania, the Constitutional court for interpretation of the Constitution; Constitutional Court; Constitutional jurisprudence; Construction of law.

ENThe interpretation of the Constitution is determined by various factors, one of which being the concept of the Constitution. The Constitution consists of the norms and principles as well as the doctrine of the Constitutional Court, which reveals the content of constitutional norms and principles. The Constitution is not only about legalism; it also has its spirit. The text of the Constitution cannot be interpreted and applied in such a way that denies the Constitutional principles and its spirit and that distorts the underlying in-depth meaning of the Constitution as the act that establishes and defends the system of key values of the Nation and outlines the guidelines to the entire legal system. The spirit of the Constitution is legalised in the doctrine of the Constitutional Court. According to the author, there cannot be and there is not any contradiction between constitutional norms and constitutional principles, because namely constitutional principles organise all constitutional provisions into a single harmonious system and do not allow any internal contradictions within the Constitution or such its interpretation that distorts or denies the meaning of any constitutional provision or value established in and secured by the Constitution. The Constitution does not have any gaps, all of its provisions are harmonised with and do not contradict one another, and the norms and principles of the Constitution make a harmonious system. The Constitution should only be interpreted on its own basis, on the basis of its logic, the connections and interaction of its norms and principles, as well as overall constitutional regulation. The Constitution cannot be interpreted on the basis of laws, because this will deny supremacy of the Constitution in the legal system.

ISSN:
1392-5709
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35724
Updated:
2013-04-28 23:28:17
Metrics:
Views: 57
Export: