Lietuvos respublikos valstybės tarnybos samprata ir modelis 1918–1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos respublikos valstybės tarnybos samprata ir modelis 1918–1940 metais
Alternative Title:
Definition and model of civil service of the Republic of Lithuania in 1918–1940
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 1 (103), p.64-71
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnyba; Valstybės tarnybos modelis; Ikikarinė Lietuva; Civil service; Civil service model; Pre-war Lithuania.
Keywords:
LT
Ikikarinė Lietuva; Teisės istorija / History of law.
EN
Civil service model; Civil service; Pre-war Lithuania.
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į valstybės tarnautojų priėmimo sąlygas, karjeros galimybes, materialinį aprūpinimą ir socialines garantijas šiuolaikinėje teisėje skiriami du valstybės tarnybos modeliai: karjeros ir postų. Remiantis teisės aktais, atliktais tyrimais ir atitinkama literatūra, straipsnyje siekiama apibrėžti Lietuvos valstybės tarnybos modelį, susiformavusį 1918-1940 m. Straipsnyje taip pat nagrinėjamos valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojo sampratos carinėje Rusijoje taikyto karjeros valstybės tarnybos modelio įtaka modernios Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos formavimuisi. 1918-1940 m. Lietuvos administracinėje teisėje, kuri buvo gana menkai išplėtota, bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės tarnybą, nebuvo apibrėžtos valstybės tarnybos bei valstybės tarnautojo sąvokos. Buvo skiriama valstybės bei savivaldybių tarnyba, ir oficialiai savivaldybės tarnautojai nebuvo prilyginti valstybės tarnautojams. Valstybės tarnybos srityje recepuoti Rusijos imperijos įstatymai nebuvo tiesiogiai taikomi dėl neatitikimo naujai valstybės santvarkai, išskyrus Baudžiamąjį statutą. Nors Lietuvos teisinė bazė, reguliuojanti valstybės tarnybą, buvo menka, tačiau Rusijos karjeros valstybės tarnybos modelis, detaliai reglamentuotas teisės aktuose, tiesiogiai nebuvo perimtas. Nors valstybės tarnybos modelio (sistemos) kūrimas nebuvo prioritetinis valstybės uždavinys, tačiau tam tikras valstybės tarnybos modelis susiformavo.

ENReferring to the conditions for recruitment of civil servants, their career opportunities, material supply and social guarantees, two models of civil service are distinguished in the modern law: career and position. Referring to legal acts, the performed studies and the corresponding literature, the article attempts to define the Lithuanian civil service model, which was shaped during the time period of 1918-1940 and examines the influence of the model of the concepts of civil service and a civil servant, applied in the Tsarist Russia on the formation of civil service in the Modern Republic of Lithuania. During the time period of 1918-1940 no concepts of civil service and civil servants were defined in the administrative law of Lithuania, which was little developed and in the legal acts, regulating the civil service. The state and local government institutions’ service was distinguished and servants of local governance institutions were not equal to civil servants. The laws of the Russian Empire, adapted in the area of civil service were not directly applied due to their incompatibility with the new state regime, with the exception of the Criminal Code. Although the legal base of Lithuania, regulating the civil service, was small, the Russian model of civil service, regulated in the legal acts in detail, was not directly transposed. Although the development of the model of civil service (system) was not a priority task for the state, a certain model of civil service was nevertheless shaped.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14163
Updated:
2018-12-17 12:11:47
Metrics:
Views: 63    Downloads: 5
Export: