Juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus
Alternative Title:
Legal liability of legal entity in the sphere of environment protection: problem of effectiveness in the context of sustainable development
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 3 (105), p. 67-74
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
juridinis asmuo; administracinė atsakomybė; aplinkosauga
EN
legal person; administrative liability; environment protection
Summary / Abstract:

LTGriežtos atsakomybės (angl. strict liability) doktrina - tai kaltės įrodymo privalomumu paremtos atsakomybės (angl. fault-based liability) išimtis, kurios vyraujantis ir esminis elementas - atsakomybės taikymas asmenims neįrodinėjant jų kaltės. Šios doktrinos tikslas - sulaikyti potencialius pažeidėjus nuo beatodairiško elgesio ir nereikalingų nuostolių, priverčiant juos imtis visų įmanomų atsargumo priemonių. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme įtvirtinus ūkio subjektų (t. y. juridinių asmenų) civilinę atsakomybę už aplinkos apsaugos teisės pažeidimus, neatsižvelgiant į ūkio subjektų kaltę, žengtas svarbus žingsnis įtvirtinant griežtos atsakomybės doktriną taikant civilinę atsakomybę aplinkosaugos srityje. Lietuvoje vis dar išlieka aktuali juridinių asmenų administracinės atsakomybės aplinkosaugos srityje problema. Šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti griežtos atsakomybės doktrinos įtvirtinimo galimybę taikant juridiniams asmenims administracinę atsakomybę aplinkosaugos srityje. Straipsnyje apžvelgiama griežtos atsakomybės doktrinos kilmė ir samprata, atskleidžiama doktrinos vieta juridinių asmenų atsakomybės kontekste, analizuojamas griežtos atsakomybės įsitvirtinimas aplinkosaugos srityje. [Iš leidinio]

ENThe doctrine of strict liability is the exception of the fault-based liability, whose prevailing and essential element is the application of liability to persons without proving their fault. The aim of the doctrine is to encourage the potential offenders against reckless behaviour and unnecessary losses by forcing them to take all the necessary precautionary measures. After the Law on Environment Protection of the Republic of Lithuania consolidated the civil liability of undertakings (i. e. legal persons) for violations of the environment protection law, without consideration of the fault of the undertaking, a very important step toward consolidation of the doctrine of strict liability by applying civil liability in the area of environment protection was taken. The problem of administrative liability of legal persons in the area of environment protection still remains relevant in Lithuania. The article aims at analyzing the possibility of consolidation of the doctrine of strict liability by applying the administrative amenability to legal persons in the area of environment protection. The article overviews the nature and concept of the doctrine of strict liability, reveals its place in the context of liability of legal persons and analyzes the consolidation of the strict liability in the area of environment protection.

ISSN:
1392-6195, 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14182
Updated:
2018-12-17 12:11:50
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: