Viešojo administravimo subjektų, atsakingų už informacijos teikimą asmenims, administracinė atsakomybė : viešojo administravimo subjektų pareigų įgyvendinimo problematika asmenų informavimo srityje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo subjektų, atsakingų už informacijos teikimą asmenims, administracinė atsakomybė: viešojo administravimo subjektų pareigų įgyvendinimo problematika asmenų informavimo srityje
Alternative Title:
Liability of the public administration subject in the field of information
In the Journal:
Teisės mokslo pavasaris. 2015, 2015, p. 63-78
Keywords:
LT
Administracinė atsakomybė; Teisė gauti informaciją; Viešojo administravimo subjektai, asmenų informavimas; Viešojo administravimo subjektas; Viešojo administravimo subjektų atsakomybė.
EN
Administrative responsibility; Information to the individual; Liability of the public adminstrative subject; Public administration subject; Public administration subjects; The administrative responsibility; The public administration subject; The right to information.
Summary / Abstract:

LTAtsakomybė už viešojo administravimo subjekto neteisėtais veiksmais padarytą žalą asmeniui informavimo srityje nėra tiesiogiai ir atskirai išskiriama įstatymuose, reguliuojančiuose informacijos teikimą asmenims teisės aktuose nustatytais klausimais. Tačiau Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų ir institucijų įstatymo 19 straipsnyje nurodoma, kad „pareiškėjas turi teisę apskųsti įstaigos veiksmus įstatymų nustatyta tvarka“. Šiame įstatyme netiesiogiai nurodoma, jog viešojo administravimo subjektai turi atsakyti už neteisėtais veiksmais padarytą žalą bei prisiimti atsakomybę. Viešojo administravimo subjektų kontrolę informavimo srityje dažniausia atlieka Seimo kontrolieriai bei Teismas. Seimo kontrolieriai teikia rekomendacijas kolegialiai valdymo institucijai skirti nusižengusiems pareigūnams informavimo srityje drausmines nuobaudas, o teismas savo sprendimu gali įpareigoti darbdavį atleisti iš užimamų pareigų kaltus dėl piktnaudžiavimo ar biurokratizmo viešojo administravimo subjektus už informacijos nesuteikimą asmenims teisės aktuose nustatytais klausimais. Šiame straipsnyje analizuojamos atsakomybės bei sankcijų taikymo galimybės viešojo administravimo subjektams bei jų problematika. Pateikiamos sąlygos, kurios turi būti išpildomos, asmenims norit prisiteisti žalą, patirtą dėl viešojo administravimo subjektų teikti informaciją pareigos nesilaikymo. Skaitytojui pateikiamos priežastys, lemiančios problematišką pareigos teikti asmenims informaciją įgyvendinimą. [...]. [Iš leidinio]

ENThe accountability for the illegal acts of the public administration unit, the damage done to a person in the field of information is not directly or individually singled out in law that regulates the deliverance of information to the individuals on the matters defined by legislation. However, the article 19 of the Right to receive information from state and municipal offices and institutions Act states that the applicant has the right to appeal against the actions of the organization in accordance to the law. This Act indirectly states that public administration subjects are liable for damage caused by the illegal acts and have to take responsibility. Monitoring of public administration in the field of information commonly is performed by controllers of Seimas (parliament) and the Court. The controllers of the Seimas (parliament) make recommendations to the collegial management authority to discipline the officers in the field of information, and the Court may require the employer to dismiss the responsible entities of the public administration from their duties for misapplication, bureaucracy and for withholding the information from the individuals on the matters defined by legislation.This article analyses the possibilities for application of responsibilities and sanctions to public administration subjects, as well as their issue. Article also provides the conditions that must be satisfied in order for the individuals to be awarded for the damage caused by subjects’ of public administration non-compliance with obligations to provide the information. The reader will find the provided causes that lead to the problematic implementation of the obligation to provide information to individuals. The causes are such as inadequate application of the statutes of the legislation, non-compliance with the principles of the law, etc. [From the publication]

ISSN:
2345-0878
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57975
Updated:
2021-01-08 15:01:31
Metrics:
Views: 42
Export: