Konstitucinės teisės principų viešojoje teisėje kontrolės funkcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinės teisės principų viešojoje teisėje kontrolės funkcijos
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2002, Nr. 30 (22), p. 100-110
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama problema, ar dėl vis gausėjančių problemų antplūdžio konstitucinės teisės ir konstitucinės jurisdikcijos priemonėmis galima ištirti daugelį konstitucinės teisės principų taikymo klausimų. Integraliai nagrinėtina šių principų transformacija viešojoje teisėje. Konstitucinės teisės principų vartojamoji vertė didėja, jeigu jie dažniau įgyvendinami teisės subjektų socialinėje praktikoje, t. y. geba transformuotis iš konstitucinės teisės doktrinos erdvės į tam tikras teisės taikymo sritis. Konstitucinių principų transformacija viešojoje teisėje susiduria ir persipina su teisės socialinės praktikos ekscesais, kylančiais iš skirtingų viešųjų interesų konkurencijos ir juos „aptarnaujančios“ teisinės kultūros, gal net valstybinių institucijų subkultūros priešpriešos. Konstitucija neapibrėžia konstitucinių principų taikymo hipotezės. Konstitucijos tiesioginio taikymo nuostatos teisinė galimybė mūsų teisinės kultūros erdvėje neturint tam tikslui procesinių konstitucinių intervencijos priemonių dažniausiai nutylima. Viešosios teisės taikymo praktikoje kyla klausimų, ar tam tikrų konstitucinių principų įgyvendinimas yra konstitucinė pareiga, ar tik moralinė rekomendacija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konstitucinės teisės principai; Konstitucinės teisės principai, viešoji teisė, įstatymų viršenybė; Viešosios teisės kontrolės funkcijos; Constitutional principles; Principles of Constitutional Law; Public law; Public law's control fuction; Rule of law.

ENThe article analyses the issue as to whether constitutional rights and constitutional jurisdiction measures can still be used to analyse the issues of application of a number of principles of constitutional law in the context of gradually increasing problems. The transformation of these principles in public law is integrally analysed. The value of principles of constitutional law increases if they are more frequently fulfilled in the social practice of subjects of law, .i.e. if they can be transformed from the field of the constitutional law to certain fields of law application. The transformation of constitutional principles in public law intermingles with excesses in social legal practice emerging from the competition of various public interests and the legal culture “servicing” them. The Constitution does not define a hypothesis of application of constitutional principles. The legal possibility for direct application of the Constitution in our area of legal culture is usually left undefined. There are questions raised in the practice of application of public law as to whether the implementation of constitutional principles is a constitutional duty or only a moral recommendation.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34995
Updated:
2018-12-17 11:03:48
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: