Viešojo sektoriaus institucijų administravimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus institucijų administravimas
Editors:
Puškorius, Stasys, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : LTU Leidybos centras, 2002.
Pages:
291 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Pratarmė — Pirma dalis. Viešasis administravimas kuriant informacinę visuomenę / Stasys Puškorius. — Antra dalis. Valstybės ir savivaldos institucijų veiklos ypatumai / Alvydas Pumputis, Saulė Vidrinskaitė — Trečia dalis. Strateginio planavimo ypatumai viešajame sektoriuje / Eduardas Jančiauskas, Malvina Arimavičiūtė — Ketvirta dalis. Visuomeninių organizacijų ir administravimo institucijų sąveika / Vladislovas Domarkas, Dalia Gineitienė — Penkta dalis. Valstybės institucijų įvaizdžio kūrimas ir organizacinė elgsena / Meilutė Taljūnaitė — Pabaiga.
Summary / Abstract:

LTMonografija atskleidžia viešojo sektoriaus institucijų administravimo, vadybos, strateginio ir taktinio planavimo ypatumus bei parodo kai kurių problemų sprendimo būdus ir kryptis. Analizuojami viešojo administravimo ypatumai šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, tradicinis viešojo administravimo modelis, naujoji viešoji vadyba, valstybės ir savivaldos institucijų veikla, strateginiai planavimo ypatumai viešajame sektoriuje, strateginių sprendimų priėmimo skirtumai privačiame ir viešajame sektoriuje, strateginių projektų vertinimo metodikos, nevyriausybinių organizacijų veiklos ypatumai, nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos modeliai, valstybės institucijų įvaizdžio kūrimo ir kitos problemos.Reikšminiai žodžiai: Organizacija; Institucijos; Viešasis sektorius; Administravimas; Organizations; Institutions; Public sector; Administration.

ENThe main goals of the monograph are to expose the problems of administration of public sector institutions and to determine the directions of solving them. In addition, the monograph should make the discussions about terminology and the models of public sector institutions administration more active. The main subjects analyzed in the monograph are as follows: the problems of public administration creating contemporary information society, the content of the traditional model of public administration, the main paradigms of new public management, management problems of government and self-government institutions, the problems of strategic management and planning of public sector institutions, the differences between decision making problems in the private and public sector. Besides, monograph study describes the methodology of estimating strategic projects, discusses the role of non-government institutions, investigates the problems of negotiation between non-government and public sector institutions and touches upon the ways how to form and develop the image of the public sector institutions. The monograph may be useful for scientists, politicians, managers, professors and students, who work or study management problems of public sector institutions. [From the publication]

ISBN:
9955442727
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13745
Updated:
2020-06-11 14:59:34
Metrics:
Views: 134    Downloads: 3
Export: