Bendrojo vertinimo modelio taikymo galimybės viešosios įstaigos veiklai efektyvinti : VšĮ "Šiaulių donoras" atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo vertinimo modelio taikymo galimybės viešosios įstaigos veiklai efektyvinti: VšĮ "Šiaulių donoras" atvejis
Alternative Title:
Possibilities for application of common assessment framework to make operations of public organisation more efficient: case of public organisation "Šiaulių donoras"
In the Journal:
Keywords:
LT
Bendrasis vertinimo modelis; Kokybės vadyba; Nevyriausybinės organizacijos.
EN
Common assessment framework; Non-governmental organisations; Quality management.
Summary / Abstract:

LTRemiantis moksline literatūra ir statistika, atliktu tyrimu viešojoje įstaigoje „Šiaulių donoras“, analizuojamos bendrojo vertinimo modelio (toliau – BVM) taikymo galimybės nevyriausybiniame sektoriuje siekiant efektyvesnės veiklos. Lietuvoje viešosios įstaigos dėl savo juridinio statuso – nevyriausybinės organizacijos – nėra įpareigotos siekti veiklos kokybės, bet dėl savo veiklos ypatumų (organizacijos, paremtos turtu, dalyvaujančios pirkimo–pardavimo santykiuose, teikia vyriausybės ar savivaldos joms deleguotas viešąsias paslaugas) mato didelį kokybės vadybos sistemų privalumą ir domisi jų taikymo galimybėmis. Tyrimas atskleidė organizacijos steigėjų, darbuotojų bei savanorių kompetenciją ir pasirengimą siekti veiklos kokybės ir pagrindines problemas, kylančias iš organizacijos vidaus (modernaus vadovavimo trūkumas, nepakankamas socialinių partnerių įtraukimas įveikiąs), aplinkos (viešosios įstaigos statuso neapibrėžtumas įgyvendinant viešąjį interesą grįžtamojo ryšio apie teikiamų produktų ir paslaugų kokybę nebuvimas iš užsakovo, nepakankamas finansavimas, nepakankamas žiniasklaidos ir visuomenės palaikymas ir kt.) ir komplikuojančias veiklos efektyvumą. [Iš leidinio]

ENBased on the scientific literature and statistical data as well as the conducted survey in the public organisation “Šiaulių donoras”, the paper analyses the possibilities for application of the Common Assessment Framework (CAF) in the non-governmental sector seeking higher efficiency of operations. In Lithuania public organisations due to their legal status as non-governmental organisations are not obliged to seek quality of operations, yet due to the peculiarities of their operations (organisations based on assets and taking part in purchase-sale relations provide public services delegated to them by the government or local authorities) they see a huge advantage of quality management systems and are interested in their application possibilities. The research revealed the competencies of the founders, employers and volunteers of the organisation and their preparation to seek quality of operations as well as the main problems arising within the organisation (lack of modern leadership, inadequate involvement of stakeholders in the activities) and in the environment (unclear definition of the status of an NGO while implementing the public interest, absence of a feedback from the client about the quality of provided goods or services, insufficient funding, inadequate support from the media and society, etc.), which complicate efficiency of operations.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33066
Updated:
2018-12-17 13:06:44
Metrics:
Views: 20    Downloads: 13
Export: