Elektroninės valdžios diegimas ir perspektyvos Lietuvoje : isuomenės ir valdžios institucijų sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės valdžios diegimas ir perspektyvos Lietuvoje: isuomenės ir valdžios institucijų sąveika
Authors:
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2007, t. 42-43, p. 242-250
Keywords:
LT
E.valdžia; e.valdžios paslaugos; valdžios institucijos.
EN
E-government; e-government services; governmental institutions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti elektroninės valdžios diegimą, įgyvendinimo kryptis ir perspektyvas Lietuvoje, išnagrinėti visuomenės bendravimo su valdžios institucijomis elektroniniu paštu (toliau - el. paštu) problematiką. 2005 m. birželio 9 d. priimtas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas riboja anksčiau turėtas visuomenės galimybes el. paštu, nenaudojant elektroninio parašo, susižinoti su tam tikromis valdžios institucijomis. Teisės aktas, reglamentuojantis viešojo administravimo institucijų privalomumą bendrauti su visuomene el. paštu, vargu ar yra veiksmingas, nes praktiniam elektroninio parašo funkcionavimui reikalingos technologinės infrastruktūros sukūrimas, nors ir teisiškai reglamentuotas, nėra pakankamai išplėtotas. Siekiant įgyvendinti sėkmingą ir nenutrūkstamą visuomenės susižinojimą su valdžios institucijomis internetu, kol bus išplėtotas elektroninis parašas (elektroniniai sertifikatai), siūlytina priimti teisės aktą, kuris garantuotų gyventojų susirašinėjimą su viešojo sektoriaus įstaigomis el. paštu nenaudojant elektroninio parašo. Lietuvoje už elektroninės valdžios kūrimo ir plėtros teisinį bei praktinį reguliavimą atsakingos trys nuolat veikiančios pagrindinės institucijos. Kai kuriais elektroninės valdžios įgyvendinimo aspektais šių institucijų funkcijos dubliuojasi. Siekiant išvengti funkcijų dubliavimo ir didelių biudžeto lėšų, siūlytina pirmiau minėtas institucijas sujungti į vieną smulkesnį ir atskirą informacinės visuomenės ir elektroninės valdžios kūrimo bei plėtros problemas šalyje reguliuojantį centrinės valdymo institucijos padalinį.

ENThe paper analyses the implementation of electronic governance and its perspective, some aspects of society interaction with public administration in Lithuania. The main principles of electronic governance creation as well as the resistance of electronic governance development from the point of view of public sector are discussed. The questions of peculiarities and assessment of the level of implementation of the e-government legal regulations are discussed, too. The author of the article suggests that the public administration and legal environment of e-governance is of crucial importance to the development of the knowledge society and knowledge economy, also, for the adaptation of the governmental bodies to the changing societal needs. The aim of this paper is to: (1) identify the issues of implementation of electronic government, the tendencies of electronic governance development in Lithuania; (2) analyse some questions of interaction between society and governance by e-mail; (3) discuss the institutional aspects and perspectives of electronic governance development; (4) provide some recommendations. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12438
Updated:
2018-12-17 11:41:02
Metrics:
Views: 43    Downloads: 16
Export: