Pelno siekiančių ir viešojo administravimo organizacijų ypatumai ir perimamumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pelno siekiančių ir viešojo administravimo organizacijų ypatumai ir perimamumas
Alternative Title:
Peculiarities and continuity of non-profit and public administration organizations
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2003, Nr. 3 (34), p. 83-87
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pelno siekiančios, viešojo administravimo, Administracinės, dispozityvios įmonės, Įmonių Bruožai, Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji, teisminė Valdžia, Personalo vadyba; Pelno siekiančios, viešojo administravimo, administracinės, dispozityvios įmonės; Personalo vadyba; Įmonių bruožai; Įstatymų leidžiamoji, vykdomoji, teisminė valdžia; Enterprise features; Legislative, executive, law administration; Personnel management; Profit seeking, public administration, deposit enterprises; Profit seeking, public administration, deposit enterprises, Enterprise features: legislative, executive, law administration, Personnel management.
Keywords:
LT
Įmonių bruožai; Pelno siekiančios, viešojo administravimo, administracinės, dispozityvios įmonės; Personalo vadyba; Teisiniai aktai ir įstatymai / Legal acts and laws.
EN
Enterprise features; Legislative, executive, law administration; Personnel management; Profit seeking, public administration, deposit enterprises; Profit seeking, public administration, deposit enterprises, Enterprise features: legislative, executive, law administration, Personnel management.
Summary / Abstract:

LTŠiandieninės įmonės sąvoka plati. Greta tradicinių gamybos įmonių yra ir aptarnavimo įmonės; įmonės samprata taikoma ir viešojo administravimo organizacijoms. Toks platus įmonės sampratos traktavimas, rodo, kad įvairaus tipo įmonėms, nepaisant esamų skirtumų, būdinga daug bendrumų. Juos gerai pažinus galima Perimti iš pirmo žvilgsnio nepanašių įmonių įvairių veiklos sričių patyrimą ypač tai pasakytina apie personalo vadybą kurią žymiai mažiau riboja taikomų technologijų nevienodumas. Šiandien ši diskusija labai aktuali tiek pelno siekiančioms, tiek viešojo administravimo įmonėms. Jos nuėjo ilgą vystymosi kelią turi savo ypatumų, pliusų ir minusų, kurių perėmimas leistų gauti sinergijos efektą dėl pažangaus patyrimo perėmimo ir trūkumų pašalinimo. Deja, iki šiol dėmesys daugiau buvo sutelktas į skirtumų, o ne bendrumų akcentavimą. Straipsnyje pateikta viešojo administravimo įstaigų klasifikavimo schema; išaiškinti pelno siekiančių ir viešojo administravimo įmonių bendrumai ir skirtumai; suformuluotas personalo vadybos bendrumų ir skirtumų reiškimosi nagrinėjamo tipo įmonėse tyrimo tikslingumas, apibrėžti tokio tyrimo tikslai, tikėtini rezultatai ir jų naudą. [Iš leidinio]

ENThe notion of a contemporary enterprise is wide. Manufacturing enterprises exist side by side with traditional ones. Moreover, the concept of an enterprise is also applied to public organization. Such a wide approach to an enterprise meaning shows that all enterprises possess some similarities in spite of their differences. The efficiency of economic activity depends both profit-seeking and public administration enterprises. This article in aimed at analyzing the commonalities and differences of these enterprises and at applying the conclusions obtained while formulating the trends of personnel managements and continuity in these enterprises. The main characteristics of non-profit organizations have been distinguished: orientation toward meeting consumers' needs, the framework of an organization system, the system of word distribution, the unified system of planning and control, the proper combination of production factors, financial balance. The analysis conducted has proved that most characteristics of these organizations coinside. There are some specificities in clients' need, production factors, economic and financial balance. However, even these features have something in common. In spite of these common characteristics, the exist a lot of differences, the latter being especially evident in administration and dispositive enterprises.This has been conditioned by historical, legislative features, management traditions, motivational and social priorities as compared to economic ones. Contemporary changing world call for the study not only of foreign experience according to the complex of internal and external factors, but it needs the analysis of personnel management and public administration in profit seeking enterprises. This research aims to clear out the following aspects: objective conditions that cause these differences; • differences in personnel management; the possibility and means to ensure the continuity of these differences. The study performed might help to solve practical problems in the enterprises of this type and would let find answer to the question of the existing differences among enterprises are considerable ones. Furthermore, there exists the need to analyse the personnel management of these different enterprises. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41107
Updated:
2020-04-10 20:41:55
Metrics:
Views: 15
Export: