Vadovo lyderystės gebėjimų ugdymas socialines paslaugas teikiančiose organizacijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Vadovo lyderystės gebėjimų ugdymas socialines paslaugas teikiančiose organizacijose
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2009, Nr. 10 (21), p. 44-55, 131-142
Keywords:
LT
Funkcijos; Kompetencija; Lyderystė; Lyderystės teorijos; Socialinės paslaugos; Vadovavimo kokybė; Vadovo funkcijos; Vadovo veiklos veiksmingumas; Veiksmingumas.
EN
Competence; Effectiveness; Functions; Leadership; Leadership theories; Management quality; Managers activity efficiency; Managers functions; Social services.
Summary / Abstract:

LTĮmonių vadybos ekspertai teigia, kad tobulinant vadovų veiklą, ugdant jų lyderystės gebėjimus yra daug nepanaudotų išteklių. Tobulinant vadovo funkcijas, jas derinant su veiklos pobūdžiu ir kitais organizacijos ypatumais, galima pasiekti didesnio socialines paslaugas teikiančios organizacijos veiklos veiksmingumo. Atlikus empirinį tyrimą devyniose socialines paslaugas teikiančiose organizacijose, buvo nustatyta, kad vadovų atliekamos funkcijos tik iš dalies atitinka sudarytąjį veiksmingo vadovo funkcijų modelį: per didelį dėmesį skiria bendrosioms valdymo funkcijoms, bet nepakankamai atlieka lyderio funkcijas. [Iš leidinio]

ENExperts of company management state that there are many unused resources in improving activities of managers and developing their leadership capacities. While improving management functions and coordinating them with the type of company activities and other features greater efficiency of an organisation rendering social services can be achieved. Empirical research of nine organisations rendering social services showed that management functions only partially comply with an effective management model: too much attention is paid to overall management functions yet the function of leadership is undermined.

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23918
Updated:
2020-07-28 20:26:19
Metrics:
Views: 36    Downloads: 14
Export: