Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2002, Nr. 3, p. 57-63
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - supažindinti skaitytojus su strateginio planavimo diegimo Lietuvoje patirtimi, apibrėžti iškilusias problemas bei suformuluoti galimas tobulinimo kryptis. Praktinio - apžvalginio pobūdžio straipsnyje pateikiamos strateginio planavimo diegimo Lietuvoje ištakos, Vyriausybės aprobuotos Strateginio planavimo metodikos pagrindiniai principai bei jos taikymas viešojo administravimo institucijose. Esminių pokyčių įvyko 2000 metais, kai ministerijų ir Vyriausybės įstaigų strateginių veiklos planų rengimas buvo integruotas į 2001 metų valstybės biudžeto rengimo ciklą. Vadovaudamosi patvirtinta Strateginio planavimo metodika, institucijos pirmą kartą nurodė, kokiems konkretiems tikslams bus panaudoti valstybės biudžeto asignavimai ir kokių konkrečių rezultatų tikisi pasiekti. Taigi strateginis planavimas reikalauja institucijų veiklą orientuoti į rezultatą, o ne į procesą. 2002 metais ministerijos ir Vyriausybės įstaigos pirmą kartą atsiskaitė už strateginiuose planuose numatytų tikslų įgyvendinimą. Autoriai, remdamiesi dvejų metų strateginio planavimo patirtimi, straipsnyje pateikia pasiūlymų, kaip toliau tobulinti procesą. Akcentuojama būtinybė formuojant viešąją politiką tobulinti prioritetų nustatymą, o ją įgyvendinant - tobulinti visą sprendimų priėmimo procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Strateginis planavimas; Programa; Sprendimų priėmimas; Strategic planning; Project; Decision-making.

ENThis article gives the overview of the implementation of strategic planning system in Lithuania and identifies the problems that were posed while implementing the mentioned system. The reforms were practically implemented in 2000 when the Strategic Planning Manual was adopted by the Government of Lithuania. The Manual provides instructions for the preparation of strategic plans. In 2000 for the first time ministries' and Government agencies' strategic plans were prepared following the budget formation cycle for the year 2001. Following the Manual the ministries and Government agencies pointed out expected results they wanted to achieve. In this way the activity transformed from process oriented into result oriented. Monitoring and reporting is a fundamental part of a good planning process and in 2002 for the first time ministries and Government agencies have reported on the results achieved against their planning targets. This article also includes analysis of experience as well as suggestions for future improvement. Progress is required at two levels: first, the political level (the Prime Minister and Ministers) needs to be more actively involved in the deliberations on priority setting. Second, the administrative level needs to improve decision-making process. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11993
Updated:
2018-12-17 11:00:14
Metrics:
Views: 66    Downloads: 3
Export: