Аудит деятельности прокуратуры Литовской Республики

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Аудит деятельности прокуратуры Литовской Республики
Alternative Title:
Overview of activities of the Prosecution Office of the Republic of Lithuania
In the Book:
Studējošo raksti, 1. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2005. P. 51-75
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Generalinė prokuratūra; Veiklos auditas; Specifika; Prosecutor General Office; Audit System; Specific.
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Generalinė prokuratūra; Specifika; Veiklos auditas.
EN
Audit System; Prosecutor General Office; Specific.
Summary / Abstract:

LTNuolatiniai socialiniai, ekonominiai ir politiniai pokyčiai iššaukia ekonominį, socialinį, politinį, teisinį ir mokslinį progresą. Vidurio ir rytų Europoje vykstantys demokratizacijos procesai sąlygoja priėmimo į valstybinį sektorių skaidrumą. Lietuva, sekdama kaimyninių šalių pavyzdžiu bei susirūpinusi savo stabilumu tarptautinėje arenoje, inicijavo audito taikymą įvairiose ekonomikos srityse. Autorius, būdamas patyręs audito ekspertas, pateikia išvadas apie prokuratūros auditą, kurias palankiai įvertino užsienio ekspertai. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad 2005-2010 metams buvo sudarytas Lietuvos Respublikos prokuratūros vystymo strategijos projektas bei toliau plėtojamas sėkmingas bendradarbiavimas su kitų Europos Sąjungos valstybių prokuratūros įstaigomis. Taigi šis straipsnis analizuoja prokuratūros audito vykdymo specifinius bruožus bei aptaria jo pirmuosius žingsnius Lietuvoje. Taip pat straipsnyje pateikiami tyrimų, vykdytų atliekant susijusius projektus, rezultatai. [Iš leidinio]

ENConstant social, technological and political changes stimulate economic, social, political, legal and scientific progress. The integration into democratic processes by the countries of Middle and Eastern Europe has determined the necessity for the transparency of the administration of public sector. The state of Lithuania, being concerned about its stability within a worldwide community and following the example of neighbouring countries, has initiated the application of performance audit for the purposes of optimal rationalisation of difference branches of economy. The author, a competent expert in audit, was able to formulate the audit conclusion, which received favourable response of foreign experts. The article points to the fact that the project for the strategy of development during the years 2005-2010 of the prosecutor’s office of the Republic of Lithuania was drawn up and besides, successful cooperation with other prosecution services of EU states is being further developed. The present article analyses specific character of the performance audit of the prosecutor’s office and discusses its first steps in Lithuania. In addition, the results of researches conducted while implementing certain projects are presented here.

ISBN:
9984655954
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5788
Updated:
2013-04-28 16:18:33
Metrics:
Views: 17
Export: