Administrative supervision of local self-government as an expression of the Rule of Law in the context of good governance : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Administrative supervision of local self-government as an expression of the Rule of Law in the context of good governance: the case of Lithuania
Alternative Title:
Savivaldybių administracinė priežiūra kaip teisėtumo principo išraiška gero valdymo kontekste: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2013, Nr. 4 (33), p. 44-55
Keywords:
LT
Geras valdymas; Teisėtumas; Administracinė priežiūra; Vyriausybės atstovas.
EN
Good governance; Rule of law; Administrative supervision; Government Representative in County.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriniu ir praktiniu aspektais nagrinėjama savivaldybių administracinė priežiūra kaip teisėtumo principo išraiška gero valdymo kontekste.[...] Tyrimas parodė, kad teisėtumas - vienas pagrindinių gero valdymo principų, neatsiejamai susijusių su tokiais gero valdymo principais, kaip skaidrumas, nešališkumas, efektyvumas, atsakingumas, skaidrumas, dalyvavimas ir pan. Teisėtumas analizuojamas ne tik teisės ir viešojo administravimo tiriamuosiuose darbuose. Šiuo principu grįsta visa Lietuvos teisės sistema bei viešasis administravimas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje yra skelbiamas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės siekis. Teisinės valstybės principo turinys yra neatsiejamas nuo šio siekio ir yra atskleidžiamas įvairiose Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatose bei teisės aktuose. Teisinės valstybės principas, be kitų paskirčių, turi lemti žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimą. Aptarus Lietuvos mokslininkų teorijas teisėtumo aspektu ir paanalizavus pagrindinius teisės aktus, kuriuose įtvirtintas teisėtumo principas, nustatyta, kad šis principas vykdomosios valdžios kontekste analizuotinas dviem aspektais: kaip vykdomosios valdžios institucijų sistemos kūrimo ir kaip vykdomosios valdžios institucijų sistemos veiklos pagrindas. Tyrimu nustatyta, kad viena pagrindinių viešojo administravimo proceso įgyvendinimo sąlygų yra teisėtumo užtikrinimas. Teisėtumas Lietuvos viešajame administravime užtikrinamas įvairiais būdais: kontrole, priežiūra, teismo kontroline veikla bei nagrinėjant piliečių prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus.Atlikta Lietuvos mokslininkų publikacijų bei teisės aktų analizė parodė, kad administracinė priežiūra Lietuvoje suprantama kaip fizinių ir juridinių asmenų veiklos specialus tikrinimas bei tikrinimas, kaip laikomasi nustatytų ir apibrėžtų taisyklių viešojo administravimo srityje. Administracinės priežiūros vykdymo tvarka reglamentuota įstatymuose bei kituose teisės aktuose. Administracinė priežiūra, kaip Lietuvos valstybės vykdomosios valdžios funkcija, įstatymuose ir kituose teisės aktuose minima dvejopai: kaip valstybinių inspekcijų, departamentų tarnybų veikla ir kaip savivaldybių veiklos administracinė priežiūra. Nustatyta, kad savivaldybių administracinė priežiūra - tai valstybės vykdomosios valdžios funkcija, kurią vykdo Vyriausybės skiriami atstovai. Esminis jų veiklos principas - kontroliuoti savivaldybių institucijų veiklos teisėtumą. Vyriausybės atstovų atliekama savivaldybių administracinė priežiūra reglamentuojama visais teisės aktų hierarchiniais lygmenimis: Europos vietos savivaldos chartija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymu.[...]. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the administrative supervision of local self-government in the context of good governance in the Republic of Lithuania. Administrative supervision of local authorities is the requirement of the Rule of Law. In accordance with the theory, documents of international organisations, and international and Lithuanian acts of law, the Rule of Law is one of the main principles of good governance. The analysis of the Rule of Law principle helps to disclose the importance of the administrative supervision of local self-government. The research has shown that the institutions of local self-government have to follow the Constitution and the laws both in enacting legal acts and in their daily work. The Government Representative in the County is the main officer who exercises the administrative supervision of local authorities, ensuring that local authorities act in compliance with the Constitution and laws of the Republic of Lithuania and that they carry out the decisions of the Government. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52401
Updated:
2018-12-17 13:39:27
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: