Terorizmo grėsmė globalinių krizių valdymo kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Terorizmo grėsmė globalinių krizių valdymo kontekste
Alternative Title:
Terrorism threat in the context of global crisis
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 68 (60), p. 58-65
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTKiekvienoje veiklos srityje pasitaiko nemažai ne tik įprastų, bet ir specifinių problemų, kurių nesprendžiant gali susidaryti krizinė situacija. Pastaraisiais dešimtmečiais kultūrinės reprodukcijos, socialinės integracijos ir socializacijos reiškinių sankirta lėmė įvairius konfliktus. Taigi globalizacijos procesai lemia ne tik teigiamus postūmius - čia palanki erdvė ir neigiamoms tendencijoms. Straipsnyje autorė nagrinėja krizės esmę, sampratą, analizuoja jos globalumą, krizinės situacijos "aidą, pateikia krizės reiškinio bei terorizmo grėsmės, kaip krizės, valdymo galimybes, Sutelkiant dėmesį j veiksmingesnį krizinės situacijos sprendimą, taip pat siūloma j problemą integruoti socialinio mokslo - valdymo - teorinius ir praktinius laimėjimus. Šiuolaikiniame pasaulyje vykstantys procesai labai sudėtingi, įvairialypiai ir daugiaplaniai. Vyksta nuolatinis konfliktų, derybų, išlygų, susitarimų ir pokyčių procesas. Pripažįstama, kad teigiami socialiniai pokyčiai skatina tobulinti bet kokių procesų ir sistemų valdymą ir taip lemia visuomeninių sistemų bei procesų raidos potencialo kokybės gerėjimą. Globalizacijos procesai lemia ne tik teigiamus pokyčius. Žmogiškasis pradas ir šalia jo esanti globali erdvė sukuria palankią dirvą ir neigiamoms tendencijoms. Viso to padarinys - visa žmonija pasinėrusi į globalizacijos sukeltas problemas: tarptautinis terorizmas, nelegali migracija, narkomanija, AIDS ir kt. Todėl grėsmių ir krizių valdymas - ypač globalizacijos kontekste - šiandien tampa svarbiu kiekvieno valdančiojo junginio uždaviniu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Trorizmas; Terrorism.

ENIn the article the author analyses the concept of the crisis phenomenon, the development of critical situations; proposes the ways of controlling them; suggests theories of crisis management through the objectives and conditions to manage the threat of terrorism as a kind of the crisis. The author suggests a wider approach to the problem of crisis management and integrates theoretical and practical achievements of administrative and social sciences. Crisis is interpreted as a new challenge rather than a threat. Crisis does not arise without a reason or any signal. The main way of fighting against crisis is to use crisis management. The foundations of crisis management are based on: interim recognition, estimation of chances and risks, and realization of anti-crisis procedures and methods, that are oriented at controlling crisis in particular situations. The main objective of crisis management is learning to recognize the first symptoms of a crisis and to develop appropriate strategy of overcoming it. Crisis management solutions can vary according to the particularities of the situation and can be very dynamic. This is the reason why unconventional methods should be used. Therefore, in this case qualified preparation and suitable application of these methods play the crucial role. Wl\at is more, when the a threat of a crisis arises, it is recommended to build the comprehensive teams of crisis management and strategic development that would be capable to develop the strategies of crisis elimination and stabilization. For this reason not only politicians, lawyers, but also managers, strateg)' makers and analysts should make every efforts for the preparation of strategies aimed at managing threats of terrorism. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/733
Updated:
2018-12-17 11:32:41
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: