Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2003, Nr. 4, p. 26-34
Keywords:
LT
Naujoji viešoji vadyba; Naujasis valdymo modelis; Viešasis administravimas..
EN
New Public Management; New Steering Model; Public administration..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiama ir nagrinėjama naujoji viešoji vadyba, atskleidžiamas jos aktualumas viešajam administravimui ir vietos savivaldai. Pirmojoje dalyje aiškinama naujosios viešosios vadybos samprata ir pateikiamas jos "idealusis modelis". Antrojoje straipsnio dalyje analizuojami NVV taikymo pavyzdžiai Europos Sąjungos šalyse (Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Vokietijoje). Trečiojoje dalyje, remiantis empirine medžiaga, rekonstruojami ir sugretinami naujosios viešosios vadybos ženklai bei įvertinamos tokio administravimo būdo perspektyvos Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENThe article defines and discusses the New Public Management as well as indicates its need for public administrationand local government. The first part discloses the concept of the New Public Management and presents its"ideal model". The second part analyses the examples of implementing the New Public Management in some countriesof the European Union - the Great Britain, the Netherlands, and Germany. The third part evaluates the signs,juxtaposes and perspectives of the New Public Management in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12015
Updated:
2018-12-17 11:10:29
Metrics:
Views: 30    Downloads: 8
Export: