Vietos savivalda ir sprendimų priėmimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos savivalda ir sprendimų priėmimas
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2003, Nr. 4, p. 66-73
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTLietuvos vietos savivaldos funkcionavimo bei jos galių klausimu daug diskutuojama įvairių lygių valdžios institucijose, visuomeninėse organizacijose, bendruomenėse. Vieningai pritariama, jog būtina suteikti didesnes galias pačioms bendruomenėms bei jų išrinktoms vietos valdžios institucijoms spręsti tas problemas, kurias jos geriausiai išmano (subsidiarumas). Deja, metai iš metų, kalbant apie vietos savivaldos galių didinimą, nesikeičia vietos savivaldos finansinė ir fiskalinė priklausomybė nuo centrinės valdžios, lieka nepagrįstai dideli savivaldybių teritorijos dydžiai (gyventojų kiekis). Tai lemia ribotas sprendimų priėmimo galimybes, jau priimtų sprendimų įgyvendinimą. Lietuvos vietos savivaldos finansinis ir fiskalinis savarankiškumas bei iš to sekanti sprendimų priėmimo galimybė gerokai skiriasi nuo kitų Baltijos bei Vidurio Europos ir Skandinavijos valstybių. Šis straipsnis skirtas mūsų valstybės vietos savivaldos fiskalinio bei finansinio savarankiškumo bei savivaldybių dydžių palyginti su Skandinavijos, Vidurio Europos ir Baltijos valstybėmis nulemtai sprendimų priėmimo galių analizei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietos savivalda; Finansinis ir fiskalinis savivaldybių savarankiðkumas.; Local self-government; Finansal and financial independence.

ENThe functions and powers of local self-governance are broadly discussed at all levels of government institutions, non-governmental organizations and communities. There is an expressed position that local communities and their local self-governing institutions should be given the power of subsidiary decision making in locally specific issues. However, year after year, the unanimous attitude is suppressed by financial and fiscal dependence upon the central government, unreasonably large territorial units with high population density. These circumstances limit down the decision-making and, moreover, the implementation of the decisions. From this point of view, the financial and fiscal powers of local self-governing institutions and, consequently, the decision-making strata are significantly different from those in other Baltic and Central European countries, as well as Scandinavian states. This article deals with the analysis of local self-governing administration in terms of its fiscal and financial empowerment, the size of the local communities and its impact on decision-making. A comparison is drawn with Scandinavian, central European and Baltic countries. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12018
Updated:
2018-12-17 11:10:30
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: