NVO veikla Vidurio ir Rytų Europos valstybėse

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
NVO veikla Vidurio ir Rytų Europos valstybėse
Alternative Title:
NGOS activity in Central and Eastern Europe
Keywords:
LT
Filantropija; Nevyriausybinės organizacijos; Piliečių dalyvavimas; Trečiasis sektorius; Viešoji politika
EN
Citizen participation; Non-governmental organizations; Philanthropy; Public policy; Third sector
Summary / Abstract:

LTVisuomenės dalyvavimo (atskirų grupių bei piliečių dalyvavimas demokratiniame valdyme) kaip integralios viešojo administravimo dalies idėja yra santykinai nauja. Tik nuo XX a. šeštojo dešimtmečio visuomenės dalyvavimo klausimas tapo itin populiarus. Šiuolaikinėse valstybėse pagrindiniai organizuoto poveikio dariniai yra interesų grupės, nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir politinės partijos. Tiktai aktyvi piliečių veikla suteikia realų struktūrini bei funkcinį turinį pilietinei visuomenei. Straipsnyje visuomeninių organizacijų analizė apsiriboja trečiojo sektoriaus arba nevyriausybinių organizacijų, kaip organizuotos piliečių dalyvavimo formos, tyrimu. [Iš leidinio]

ENThe idea of public participation (separate groups and citizen participation in the democratic government) as the integral pan of public administration is quite new. Only since the sixth decade of XX century the question of public participation became very popular. In the modern states the main structures of the organized influence are interest groups, non- governmental organizations (NGO's) and political parties. The active participation of citizens gives the real structural and functional content to the civic society. The article analyses the third sector or non- governmental organizations as one of the forms of organized citizen participation. [From the publication]

ISBN:
9955585870
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61967
Updated:
2020-01-20 13:37:30
Metrics:
Views: 15
Export: