Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimų įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą analizė : 2008-2012 metai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimų įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą analizė: 2008-2012 metai
Alternative Title:
Analysis of implementation forms of Government representatives in the counties of the Republic of Lithuania implementing administrative supervision of local self-government: 2008-2012
In the Journal:
Keywords:
LT
Savivaldybių administracinė priežiūra; Savivaldybė; Savivaldybės; Vyriausybė; Vyriausybės atstovas apskrityje.
EN
Administrative supervision of local self-government; Government; Government representative in the county; Local self-Government; Municipal administrative supervision: Government Representative in the counties; Municipalities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama savivaldybių administracinės priežiūros samprata ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimai įgyvendinant savivaldybių administracinę priežiūrą 2008-2012 metais. Nustatyta, kad savivaldybių administracinė priežiūra – tai valstybės vykdomosios valdžios funkcija, kurią vykdo Vyriausybės skiriami atstovai. Jų esminis veiklos principas – kontroliuoti savivaldybių institucijų veiklos teisėtumą. Straipsnyje analizuojama Ministro Pirmininko tarnybos pateikta apibendrinta informacija apie Vyriausybės atstovų apskrityse veiklą kiekvieną pusmetį nuo 2008 iki 2012 metų. Remiantis šia apibendrinta informacija, analizuoti Vyriausybės atstovų apskrityse įgaliojimai: išankstinė savivaldybės kolegialių subjektų teisės aktų projektų kontrolė, motyvuoti teikimai, rašytiniai reikalavimai, kreipimaisi į teismus. [Iš leidinio]

ENThe topic of municipal administrative supervision is not under much dispute, though this is a very important theme. Wider investigations are not conducted on this topic. Andraskevicius (2004, 2008) and Deviatnikovaite (2009) have analyzed state supervision of local self-government authorities. Bakaveckas (2004, 2007) has disclosed the problems, development and legal regulation of administrative supervision of local self-government, but these studies were not deep. The research aim of this paper is to disclose the administrative supervision of local self-government and to analyze the implementations forms of the Government Representative in the County. The analysis includes the period 2008-2012. Institutions of local self-government have to follow the Constitution and the laws in both enacting legal acts and their daily work. Such attitude is based on the concept of local self-government. In the European Charter of local self-government, local self-government is denned as the lo cal authorities, within the limits of the law, that have a right and the ability to regulate and manage a substantial share of public affairs under their own responsibility and in the interests of the local population. The valid concept of local self-government in Lithuania is identical to the concept given in the European Charter of Local Self-Government. The legal basis for administrative supervision over local authorities in Lithuania derives from the European Charter of Local Self-Government and the Constitution of the Re public of Lithuania. The main provisions of administrative supervision of local self-government are regulated by the Law on Admi nistrative Supervision of Local Authorities of the Republic of Lithuania.This law implements the provisions laid down in the Constitution of the Republic of Lithuania and spe cifies powers of the officers who exercise administrative supervision of local authorities. Officers appointed by the Government – Representatives of the Government exercise administrative supervision of local authorities, ensure that local authorities act in compliance with the Constitution and laws of the Republic of Lithuania, and carry out decisions of the Government. The analysis of legal acts, which regulate the administrative supervision of the municipalities, allows the statement that the administrative supervision of municipalities in Lithuania means that the action of local authorities is supervised by the state government. That is to say, the administrative supervision of municipalities, as a control form of public administration, is primarily characterized by this, that the Government executes this function through their appointive Representatives. The Law on Administrative Supervision of Local Authorities of the Republic of Lithuania states that the Go vernment assigns one Representative of the Government to each county. Each Representative of the Government has an Office, with one Office for each county. This Office helps the Government Representative implement his au thorities and rights. The Government Representative implements his activity in the following methods: executes the advance control of the legal acts of municipal entities, gives a reasoned presentation or written request, appeals to the court when municipal entities do not satisfy the presentations and requ irements, and also appeals to the court when he wants to defend the public interest. The Government Representative in the County in the implementation of its powers has rights which are established in the Law on Administrative Supervision of Municipalities. [...]. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52315
Updated:
2018-12-17 13:39:53
Metrics:
Views: 7
Export: