Lietuvos valstybinio miškų sektoriaus valdymo tobulinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybinio miškų sektoriaus valdymo tobulinimas
Alternative Title:
Development of management of Lithuanian state forest sector
In the Journal:
Darnaus vystymosi strategija ir praktika. 2008, t. 1, Nr. 2, p. 35-39
Keywords:
LT
Globalizacija; Valdymas; Valstybiniai miškai; Valstybiniai miškai, globalizacija, valdymas; Valstybiniai miškai, globalizacija, viešojo sektoriaus administravimas, valdymas; Viešojo sektoriaus administravimas.
EN
Administration of public sector; Globalisation; Management; National forest, globalisation, management; State forests; State forests, globalisation, administration of public sector, management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos valstybinių miškų sektoriaus valdymo tobulinimo klausimas. Aptariami bendrieji valdymo principai bei sunkumai, su kuriais susiduriama priimant viešojo sektoriaus administravimo sprendimus bei juos įgyvendinant. Analizuojama Europos Sąjungos Šalių valstybinių miškų valdymo modeliai bei jų pritaikymo Lietuvoje galimybės globalizacijos ir besikeiaanaomis rinkos ekonomikos sąlygomis. Šis naujas valstybinių miškų valdymo modelis leistų efektyviau panaudoti valstybinius miškus, derinant miško išteklių ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to research development of Lithuanian state forest management. Common principles of management and difficulties of their implementation public administration sector dedsion makers face with are discussed. The attention is concentrated on the analysing of state forest management samples in EU countries and possibilities of their implementation in conditions of globalisation and changing market in Lithuania. Such new state forest management model would allow to use state forests more effective, correspond economic, ecological and societal functions of forest resources. [From the publication]

ISSN:
2029-1558
Related Publications:
Viešojo sektoriaus institucijų administravimas / atsakingasis redaktorius Stasys Puškorius. Vilnius : LTU Leidybos centras, 2002. 291 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38045
Updated:
2018-12-17 12:23:47
Metrics:
Views: 1
Export: