Values of upper secondary learners and role of mathematics in their development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Values of upper secondary learners and role of mathematics in their development
Alternative Title:
Vyresniųjų mokinių vertybės ir matematikos vaidmuo jas ugdant
In the Journal:
Informatics in education. 2007, Vol. 6, No. 1, p. 5-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Kultūra; Matematika; Mokymo procesas; Vertybių internalizacija; Culture; Globalisation; Mathematics; Teaching process; Values internalisation.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Matematika; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iškeliama kultūros problema globalizacijos fone [...], aptariama tarpininkaujamojo bendravimo, vykstančio šiuolaikinių informacinių ir komunikacinių technologijų pagalba, įtaka asmens dvasiniam tapsmui. Remiantis tyrimo duomenimis, apibūdinami vyresniųjų mokinių (17–18 m. jaunuolių) dvasinių vertybių internalizacijos (pasisavinimo) lygmens ypatumai, užfiksuoti 1998, 2001 ir 2005 metais. [...] Atsižvelgus į konkrečius tyrimo duomenis, aktualizuojamos mokymo proceso – vieno iš svarbiausių ugdymo veiksnių galimybės internalizuojant dvasines vertybes vyresniame mokykliniame amžiuje. Pažymima, kad tam visų pirma aktualu įsigilinti į mokymo proceso auklėjamąjį efektyvumą lemiančius veiksnius: tikslus, turinį, metodus, formas, santykius, pedagogo asmenybės dvasinę brandą. Antra, laikytis požiūrio, kad visi mokomieji dalykai turi realių auklėjamųjų galimybių, kurias būtina apibrėžti ir įsigilinti į jų specifiką. Stiprinant matematikos, kaip reikšmingo kultūros šaltinio, vaidmenį ugdant mokinių vertybes, pravartu daugiau pasiremti istoriškumo, ryšio su gyvenimu, dalykinės ir sociokultūrinės integracijos principais, kreipiančiais į matematikos turinio humanizavimą, jo pildymą aktualiomis mokslo ir kultūros bei socialinio gyvenimo problemomis. Šalia to būtina aktyvinti matematikos mokymo procesą puoselėjant jame darnius mokytojų ir mokinių, pačių mokinių tarpusavio santykius, sudarant sąlygas išgyventi mokymosi sėkmę ir susidaryti teigiamą požiūrį į matematiką ir į jos kūrėją žmogų. [Iš leidinio]

ENThe article aims at raising the problem of culture in the context of globalisation, at characterising influence of globalisation and globalisation culture on human values and relation as expression of their spiritual world. In this context, a question of intermediary communication influence on individual’s spiritual becoming is also raised. On the basis of own research data, the author defines peculiarities of internalisation level of upper secondary learners’ spiritual values, observed in 1998, 2001 and 2005. On the basis of comparison, information regarding cognitive, emotional and behaviour level of internalisation and tendencies of its changes are analysed. The possibilities of teaching process, as a relevant factor of education, internalising values are concretised and the role of mathematics in this process is defined. [From the publication]

ISSN:
1648-5831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26566
Updated:
2018-12-17 12:07:28
Metrics:
Views: 15
Export: